Terug

Vaste contactpersoon Vaste contactpersoon

Vaste contactpersoon
Vaste contactpersoon

Het UMC Utrecht Cancer Center heeft Vaste contactpersonen voor patiënten ingesteld. De Vaste contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen. Hij of zij bewaakt bovendien het vlotte verloop van de opeenvolgende afspraken, onderzoeken en behandelingen.

Uw vaste contactpersoon is meestal een verpleegkundig specialist

Alle vaste contactpersonen zijn oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten vormen een vrij nieuwe beroepsgroep in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij zijn opgeleid op HBO-Masterniveau, en werken als zelfstandig behandelaar, op het grensvlak van verpleegkundige en medische zorg.

De inzet van verpleegkundig specialisten heeft de zorg verbeterd. De opeenvolging van onderzoeken, gesprekken en behandelingen loopt soepeler. En patiënten worden zelf actiever betrokken bij hun behandeling. Daardoor zijn ze zelf beter in staat om regie te voeren over de zorg die zij krijgen.

Dit zijn onze vaste contactpersonen

Onze vaste contactpersonen werken elk voor een groep patiënten met een bepaalde vorm van kanker. Zij zijn gespecialiseerd in de behandelingen die voor dát ziektebeeld  mogelijk zijn. 

In de fotocarrousel kunt u personen aanklikken om meer over hen te lezen.

 

Patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied

 
José Klomp 
Chantal Westerink-v.d. Brink 

Patiënten met urologische tumoren

 
Anne Marie Pierik nier-/blaaskanker
Maarten van Elstprostaatkanker
Danielle Zweerszaadbalkanker

Patiënten met gynaecologische tumoren

 
Jolanda Kosterman 

Patiënten met kanker van het spijsverteringskanaal

 
Elsbeth Berendsen darmkanker
Karin van Diepen darmkanker en HIPEC
Eke van Lunterenslokdarm-/maagkanker
Annemarie Roele-de Vreugdlever-/galweg-/galblaas-/alvleesklierkanker
Wendy Wolterslever-/galweg-/galblaas-/alvleesklierkanker
Carlo Schippers slokdarm-/maagkanker

Patiënten met melanoom

 
José Koldenhof 

 

 

Patiënten met borstkanker

Tineke Kempees
Esther van Oers-Hazelzet
Mélanie Voskuilen

Patiënten met endocrinologische tumoren

Nick van der Meij

Patiënten met hematologische kanker

Ineke Verhallen
Roel de Weijer

Patiënten met longkanker

Janneke van der Stap

Patiënten met hersentumoren

Leonie van Leeuwen
Ilse Vosman
Anne Luteijn
Daniëlle van Elst-Laurijsen

Patiënten die palliatieve zorg krijgen

Ginette Hesselmann
Daniëlle Zweers
 

 

Verhalen uit het Cancer Center

Het verhaal van Eke van Lunteren

“Het slechte nieuws komt totaal onverwacht. "Het is zo’n dreun. We kunnen het hier bij de sneldiagnostiek allemaal mooi uitzetten, maar de patiënt bepaalt. Niet alles wat snel kan, hoeft altijd snel. Soms is even rust nodig, adempauze.” 

Het verhaal van Ginette Hesselmann

"Hij weet dat hij dit plan zelf niet meer kan uitvoeren. Wat hij eigenlijk wil is gewoon naar huis. Bij zijn vrouw en kinderen zijn. En niet volgende week, maar nu. Dát is belangrijk voor hem."

Een baken voor patiënten met kanker

Patiënten met kanker, hun partners en familieleden hebben een spil nodig in het ziekenhuis, een eerste aanspreekpunt voor vragen en iemand die het proces bewaakt. Een vaste contactpersoon is vooral van belang omdat bij de behandeling van kanker bijna altijd meerdere afdelingen betrokken zijn. De hoofdbehandelaar verandert dan in de loop van de behandeling. Voorbeeld: een patiënt krijgt na een operatie nog aanvullende chemotherapie. Dan 'verhuist' hij van de oncologisch chirurg naar de internist-oncoloog. Omdat patiënten een ingewikkeld 'zorgpad' bewandelen, is het fijn als er iemand is die het overzicht bewaart.

Niet alleen de patiënt en zijn naasten hebben trouwens baat bij zo'n procesbewaker. Ook voor de behandelaars is het een extra garantie dat het complexe behandelproces vlekkeloos verloopt. 

Het invoeren van Vaste contactpersonen

Het UMC Utrecht Cancer Center heeft vaste contactpersonen ingesteld voor de meeste patiëntgroepen met kanker. Zowel patiënten als zorgverleners zijn positief over dit aanspreekpunt.
 

Het UMC Utrecht was een van de eerste ziekenhuizen waar vaste contactpersonen zijn ingezet. In een pilotproject werd (proefondervindelijk) vastgesteld wie het best de rol van vaste contactpersoon op zich kan nemen, en hoe die rol het best kan worden vervuld.
Het resultaat van het proefproject is vastgelegd in een blauwdruk over het werken met vaste contactpersonen. De publicatie Blauwdruk Vaste contactpersoon in de oncologische keten (2012) is vrij beschikbaar voor andere ziekenhuizen.