Zwangere vrouw meet haar bloeddruk
| Moeder & Kind | Digitale zorg

App voor hoog-risico zwangere succesvol

App voor hoog-risico zwangere succesvol

Thuismonitoring van zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties tijdens de zwangerschap vanwege hoge bloeddruk, zorgt voor 20 tot 25% minder bezoeken aan de polikliniek en drie keer zo weinig opnames. Dit levert minder belasting voor zwangeren op en een kostenbesparing van zo’n 20%, zo blijkt uit promotieonderzoek naar thuismonitoring via de app SAFE@HOME van Hans van den Heuvel, arts-onderzoeker Verloskunde in het UMC Utrecht.  

Ongeveer 10% van de zwangere vrouwen ontwikkelt een vorm van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dit kan vervolgens overgaan in zwangerschapsvergiftiging. Tot nu toe moesten zwangeren met een hoog risico op complicaties door hoge bloeddruk regelmatig naar het ziekenhuis voor controle, soms wel drie keer per week. Hans: “Uit ons onderzoek blijkt dat thuismonitoring via de app SAFE@HOME goed bijdraagt aan de verplaatsing van zorg voor hoog-risico zwangeren naar huis. Zwangere vrouwen worden minder belast, doordat ze tot wel 25% minder naar de polikliniek hoeven te komen voor controle. Ook is er drie keer minder risico op een opname. Dit zorgt voor efficiëntere zorg en 20% minder kosten. We mogen dus concluderen dat thuismonitoring via de app SAFE@HOME een zinvolle verbetering van zorg voor hoog-risico zwangeren oplevert.” 

Eigen regie
Een ander voordeel van de thuismonitoring via de app is dat er gedurende de hele zwangerschap gegevens worden verzameld in plaats van alleen tijdens polikliniekbezoeken. Hans: “Nu kan de zwangere zelf elke dag de bloeddruk meten. Deze gegevens komen dagelijks binnen bij de verpleegkundige op de afdeling. Als zij een significante stijging ziet, dan neemt zij of een arts contact op met de zwangere om te kijken of een controle in het ziekenhuis nodig is. Hiermee voorkomen we dat de bloeddruk tussen poli-afspraken door te hoog oploopt en er bijvoorbeeld een plotselinge ziekenhuisopname nodig is.” Hans vervolgt: “Door de dagelijkse check via de app krijgen zwangere vrouwen zelf ook goed inzicht in hoe het gaat. Uit het onderzoek blijkt dat dit als prettig wordt ervaren, zwangeren zich veilig(er) voelen en het meer eigen regie geeft. Zo kunnen vrouwen op basis van de inzichten gerichter vragen stellen aan de verloskundige of arts en zelf suggesties doen voor volgende controle-afspraken of eventueel gebruik van medicatie.” 

Deelnemers positief
In totaal hebben ruim honderd zwangere vrouwen aan het onderzoek naar thuismonitoring via SAFE@Home deelgenomen, vanaf de derde maand van hun zwangerschap. De deelnemende vrouwen waren positief over het gebruik van de app, de bloeddrukmeter en de instructies hiervoor. Bij een verhoogde bloeddruk vullen de vrouwen ook een vragenlijst in met tien ja/nee-vragen, die klachten in kaart brengen die te maken zouden kunnen hebben met hoge bloeddruk waar we mogelijk extra aandacht aan zouden moeten besteden. Bijvoorbeeld hoofdpijn of misselijkheid. In het onderzoek is ook de veiligheid van thuismonitoring gemeten. Hans: “Uit het onderzoek blijkt dat thuismonitoring geen nadelige gevolgen heeft voor de zwangerschapsuitkomsten en dus veilig lijkt.“

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Grote landelijke vervolgstudie
SAFE@HOME zal vanaf nu worden ingezet voor alle zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties die onder behandeling van het UMC Utrecht staan. “We merken dat vrouwen graag thuis metingen uitvoeren en de app willen gebruiken. Het geeft inzicht en draagt bij aan hun eigen gezondheid én die van hun ongeboren kind”, zegt Hans. Daarnaast loopt er nu een landelijke vervolgstudie waarbij we de veiligheid en ervaringen met SAFE@HOME onderzoeken. Hans: “Er is veel interesse in de app, en afgelopen jaar zagen we hier vanwege corona nog een versnelling in. Want, hoe minder mensen naar het ziekenhuis hoeven te komen, hoe minder het besmettingsgevaar.” Er doen nu al tien andere ziekenhuizen mee met de vervolgstudie, die door het UMC Utrecht wordt gecoördineerd.

Het UMC Utrecht zet zich in voor de juiste zorg op de juiste plaats en innoveert het digitale zorgaanbod, zodat zorg die thuis kan ook thuis wordt aangeboden. SAFE@HOME is ontwikkeld door een multidisciplinair team in het UMC Utrecht in samenwerking met patiënten en Luscii. Samen maken we met behulp van digitalisering de zorg in het UMC Utrecht persoonlijker, duurzamer en toegankelijker.

Hans van den Heuvel promoveert 22 juni op zijn onderzoek naar SAFE@HOME. 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet