Terug

Organisatie

Organisatie

Met ruim 12.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

Raad van Bestuur uitklapper, klik om te openen

De Raad van Bestuur (RvB) bepaalt het algehele beleid van het UMC Utrecht. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de taak en functie en de missie en de ambitie van het UMC Utrecht. Dit alles in relatie tot de ontwikkelingen in de zorgsector en de maatschappij als geheel. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het UMC Utrecht bij de overheid, de wetenschappelijke- en onderwijswereld, de media en andere belanghebbenden. Tegelijkertijd is de raad van bestuur nauw betrokken bij wat er speelt in de organisatie. De bestuursleden zijn iedere dag in gesprek met medewerkers en hun leidinggevenden over het steeds verder verbeteren van de zorg en de dienstverlening van het UMC Utrecht.

Onkosten

De onkosten die door de leden Raad van Bestuur worden gedeclareerd, worden per kwartaal op onze website geplaatst conform vigerend beleid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Onkosten Raad van Bestuur

Raad van Toezicht uitklapper, klik om te openen

De Raad van Toezicht (RvT) benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Ook het vaststellen en toetsen van het beleid is een taak van de RvT. De Raad van Toezicht van het UMC Utrecht wordt benoemd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u de secretaris Raad van Toezicht bereiken via raadvantoezicht@umcutrecht.nl

Bekijk een uitgebreid overzicht van de leden van de Raad van Toezicht.

Divisiestructuur uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht werkt met een divisiestructuur om de drie kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs uit te kunnen voeren. Het UMC Utrecht is verdeeld in tien  divisies

Organogram uitklapper, klik om te openen

Bekijk in een organogram hoe het UMC Utrecht is georganiseerd

Hoogleraren 

Bekijk alle hoogleraren van het UMC Utrecht

Klokkenluidersregeling uitklapper, klik om te openen

In het UMC Utrecht willen we misstanden in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat (serieuze vermoedens van) misstanden gemeld worden. In de Klokkenluidersregeling staat de procedure beschreven om misstanden binnen de organisatie te melden en te onderzoeken. Meldingen worden met zorg behandeld volgens de Uitvoeringsrichtlijn bij de Klokkenluidersregeling.

Wet open overheid (Woo) uitklapper, klik om te openen

Als UMC Utrecht vinden we transparantie belangrijk. We willen open zijn over onze organisatie en vinden het belangrijk dat informatie makkelijk te vinden is. Een speciale vorm van transparantie volgt via de Wet open overheid (Woo) (voorheen de Wob).

We houden ons naast zorg ook bezig met onderzoek en onderwijs. We zijn daarmee een onderwijs- en onderzoeksinstelling volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW. Art. 12.3). Ook is hierin opgenomen dat het UMC Utrecht een bestuursorgaan is.

Dit betekent dat het UMC Utrecht onder de Wet open overheid (Woo) valt. Deze wet geeft u de mogelijkheid ons te verzoeken informatie openbaar te maken. Dit gaat dan om informatie die te maken heeft met de publieke taak van het UMC Utrecht.

U kunt verzoeken rondom de Wet open overheid (Woo) sturen aan:

UMC Utrecht
afdeling Juridische Zaken
Huispostnummer D01.343.
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Of mail naar: woo@umcutrecht.nl

Wat gebeurt er met mijn Woo-verzoek?

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging met aanvullende informatie over het verloop van de procedure. Het UMC Utrecht heeft in principe vier weken de tijd om te reageren op het Woo-verzoek. Soms is dat niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken of een besluit te nemen. Het UMC Utrecht mag er dan twee weken langer over doen, daarover ontvangt u in dat geval bericht.

Als u veel informatie heeft opgevraagd, is ook die twee weken extra soms niet genoeg. In dat geval nemen wij contact met u op om nadere afspraken te maken over het verzoek en de tijd die nodig is om het verzoek zorgvuldig te behandelen.

Openbaarheid is het uitgangspunt. Het UMC Utrecht kan uw verzoek of delen daarvan echter ook afwijzen wanneer één van de uitzonderingsgronden uit de Woo van toepassing is. Denk hierbij aan de situatie dat de gevraagde informatie betrekking heeft op:

  • bedrijfs- en fabricagegegevens 
  • persoonsgegevens 
  • de economische of financiële belangen van het UMC Utrecht 
  • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of concurrentiegevoelig is. 

Daarnaast is medische informatie uitgesloten. Deze informatie kan niet via een Woo-verzoek worden opgevraagd.

Kan en mag het UMC Utrecht ingaan op uw Woo-verzoek? Dan wordt uw (geanonimiseerde) verzoek, het besluit van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de relevante documenten openbaar gemaakt voor eenieder.

Inschrijving Kamer van Koophandel uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30244197.

Het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) nummer is 004205315.

Het BTW-nummer is NL004205315B01

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet