| Meer zorg

Minder slaapmiddelen met broeikasgas op OK

Minder slaapmiddelen met broeikasgas op OK

In het UMC Utrecht zijn verschillende Green Teams actief, waaronder het groene OK-team. Dit team werkt aan het verlagen van de milieu-impact van ons OK-complex en behaalde onlangs een duurzame mijlpaal: 56 procent minder OK-uitstoot van broeikasgassen door minder gebruik te maken van bepaalde slaapmiddelen.

Al sinds 2018 houdt anesthesioloog Remco Minkhorst van de divisie vitale functies bij hoeveel van de slaapmiddelen isofluraan, sevofluraan en propofol op OK gebruikt worden. Zijn doel? Het gebruik van deze zogeheten inhalatie-anesthetica te verminderen waar het mogelijk is.

Slaapmiddelen sterke broeikasgassen

Remco legt uit: “Isofluraan en sevofluraan zijn sterke broeikasgassen die nut hebben voor de individuele patiënt, maar zowel in de productie alsook bij de uitstoot schade toebrengen aan onze leefomgeving en indirect dus ook aan ons. Ik heb berekend, dat we de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het gebruik van slaapmiddelen met 56 procent hebben verminderd. Dit omdat we nu voor de narcose meer gebruik maken van propofol, dat via een infuus wordt toegediend, en minder van de gassen isofluraan en sevofluraan. Bijkomend voordeel is dat de kosten ook met 44 procent omlaag zijn gegaan. Hiermee hebben we de afgelopen vier jaar 76.084 euro bespaard. Wel met een kanttekening, want het aantal operatie-uren is ook met 10 procent gedaald. Maar dan nog is dit een geweldig resultaat!”

Duurzaam handelen onderdeel van opleiding en stafvergadering

Samen met collega-anesthesioloog Julia Heusdens heeft Remco de afgelopen tijd veel onderwijs verzorgd over de invloed van de verschillende slaapmiddelen op onze omgeving. 

Hierbij richtten zij zich vooral op de anesthesiologen in opleiding. Ook krijgen verschillende onderwerpen van Green Team OK maandelijks aandacht in de stafvergadering van de anesthesiologen. Remco: “Zo laat ik elk kwartaal zien wat de verbeteringen zijn geweest sinds we verantwoorder omgaan met inhalatie anesthetica.”

Doel voor volgend jaar 

Het doel voor volgend jaar heeft Remco ook al helder voor ogen. “Dan stoppen we met het gebruik van isofluraan, omdat dit middel ook de ozonlaag aantast. Ook proberen we sevofluraan op te vangen in een filter. Zo komt het middel na gebruik niet de atmosfeer terecht.” 

Een duurzaam UMC Utrecht

Iedere dag werken we aan het verbeteren van de gezondheid. Voor een gezond leven van onze patiënten en een gezonde maatschappij - nu én voor de generaties na ons. Onze positieve impact op gezondheid willen we vergroten door onze negatieve impact op het milieu en klimaat te verkleinen. Dit doen we door toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden, zowel in economisch en sociaal als in ecologisch opzicht.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet