| Meer zorg

UMC Utrecht en Zilveren Kruis zetten in op zorg

UMC Utrecht en Zilveren Kruis zetten in op zorg

Patiënten in Utrecht en omgeving ontvangen de komende jaren steeds meer hun zorg thuis, op hun eigen bank of in een zorginstelling in de buurt. Daar waar mogelijk worden bepaalde onderdelen van de behandeling thuis of dichtbij huis aangeboden. Uiteraard alleen als de patiënt zich daar comfortabel bij voelt. Op deze manier werken het UMC Utrecht en Zilveren Kruis aan de ‘zorg van morgen’, die meer dan nu dichtbij de patiënt wordt georganiseerd. Om deze ontwikkeling te versnellen is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de betrokken partijen.

Patiënten die in het UMC Utrecht komen, hebben complexe aandoeningen en hebben hier specifieke zorg voor nodig. Door de technische ontwikkelingen is het steeds vaker mogelijk om dat vanuit huis te organiseren. Uit de eerste resultaten blijkt dat mensen dit als veiliger en minder belastend ervaren. Deze patiënten zijn én blijven uiteraard wel onder behandeling bij het ziekenhuis, maar worden zo steeds meer continu, op maat, gevolgd. Denk hierbij aan het monitoren van de bloeddruk van patiënten, door middel van nieuwe technologie (eHealth). De tijd die patiënten fysiek in het UMC Utrecht doorbrengen, is de laatste jaren al sterk afgenomen en zal nog verder afnemen in de toekomst.

Het UMC Utrecht en Zilveren Kruis hebben het doel gesteld om tien procent van de huidige zorg binnen cardiologie, longziekten en specialistische farmaceutische zorg, zoals die in het ziekenhuis plaatsvindt, in 2022 dichterbij de patiënt te organiseren. Dat wil zeggen, in de regio, in de buurt of wijk waar de patiënt woont of bij de patiënt thuis. Voor de juiste zorg op de juiste plek, is ook juiste informatie op het juiste moment nodig. Daarom gaan het UMC Utrecht en Zilveren Kruis nauw samenwerken op het gebied van digitalisering.

Kwaliteit en comfort

“Deze transformatie helpt in de kwaliteit van leven van patiënten. Zij geven zelf aan deze zorg prettiger en minder belastend te vinden. Het reizen naar het ziekenhuis vervalt, als ook de wachttijd in het ziekenhuis. De patiënten zijn in hun eigen vertrouwde omgeving maar voelen zich veilig omdat ze weten dat we 24/7 monitoren en beschikbaar zijn wanneer nodig”, vertelt Mirjam van Velthuizen, lid Raad van Bestuur. Nieuwe technieken helpen om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. De samenwerking met Zilveren Kruis is dan ook een investering in de toekomst. Ik kijk uit naar de nieuwe gezamenlijke initiatieven die een behandeling buiten het ziekenhuis faciliteren en daarmee de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren.”
“Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis vult aan: “Veel van onze verzekerden vinden het prettig om een deel van de zorg in hun eigen vertrouwde omgeving te krijgen. Het geeft hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort. We maken daarover met steeds meer ziekenhuizen afspraken. Zorg thuis is een van de antwoorden op de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt.

Toepassingen

De partijen werkten het afgelopen jaar al succesvol samen aan drie eHealth toepassingen. Zo is er het project safe@home. Met deze nieuwe behandelmethode worden vrouwen met een verhoogd risico op een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap thuis begeleid. Ze krijgen een bloeddrukmeter mee en maken gebruik van een app. Deze app coacht ze thuis om hun metingen te doen en geeft feedback. Indien waarden afwijken, wordt dit direct gedetecteerd en krijgt de arts of verloskundige bericht om in te grijpen. Frequente controles én dus veel reistijd is niet meer nodig.
Datzelfde geldt voor de ALS Thuismeten en Coachen app. ALS patiënten vullen thuis regelmatig informatie in over gewicht, fysiek functioneren – zoals lopen, slikken en aankleden – en over hoe ze zich voelen. Doordat de ziekte zo bij elke patiënt op afstand gevolgd kan worden, krijgt de arts niet alleen meer inzicht in het verloop van de ziekte, maar komen patiënten dus alleen nog naar het ziekenhuis als er een specifieke zorgvraag is, of als de arts bijvoorbeeld ziet dat het gewicht teveel achteruit gaat. Een derde voorbeeld is de Reuma2Go app.

Akkoord

De intentieverklaring sluit naadloos aan op de afspraken in het hoofdlijnenakkoord voor de Medische Zorg. De inzet van dit akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen, het comfort van de patiënt te verhogen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk 0% in 2022.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet