Ambulance bij acute opvang
| Meer zorg

UMC Utrecht volgt aanbevelingen op

UMC Utrecht volgt aanbevelingen op

Het UMC Utrecht neemt de aanbevelingen over van een intern onderzoek naar de achtergronden van een handhavingsverzoek door drie afdelingshoofden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met betrekking tot de spoedzorgketen.

De raad van bestuur neemt de conclusies van de evaluatie ter harte en neemt de aanbevelingen van de onderzoekers over. Het onderzoeksrapport laat zien dat organisatieontwikkeling een continu proces is en dat het UMC Utrecht nog een aantal stappen moet zetten, zowel als het gaat om het optimaliseren van processen en voorzieningen, als de manier waarop iedereen in het ziekenhuis met elkaar omgaat en samenwerkt.

Daarbij constateert de raad van bestuur dat de acties in sommige aanbevelingen (deels) al in gang zijn gezet, bijvoorbeeld als onderdeel van de nieuwe strategie 2020-2025 Connecting Worlds. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn daarmee een stimulans voor voortzetting en waar mogelijk verbetering. 

Deze evaluatie is uitgevoerd onder leiding van een externe adviseur. Eerder gaf deze adviseur leiding aan het eerste deel van het onderzoek dat betrekking had op concrete verbetermaatregelen in de spoedzorg. De resultaten van het eerste deel zijn op 2 juli bekendgemaakt. Deze verbeteringen worden nu doorgevoerd in nauwe afstemming met alle betrokkenen en de medische stafleden die de verbeteringen hebben aangekaart.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte van de uitkomsten van het eerste en het tweede deel van het onderzoek en de voornemens van de raad van bestuur hoe hier opvolging aan te geven.

De acuut complexe zorg, waar de spoedzorg deel van uit maakt, is een van de zeven strategische focusgebieden (de zogenoemde versnellers) in de recent gelanceerde nieuwe strategie van het UMC Utrecht, 2020-2025 Connecting Worlds.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet