| Kindzorg

WKZ leert patiënten beter kennen

WKZ leert patiënten beter kennen

Wanneer een kind zorg nodig heeft in ons ziekenhuis, is het fijn als de arts of verpleegkundige van tevoren al wat meer weten over wat belangrijk is voor kind en ouders. Het WKZ gebruikt daarom vanaf 30 maart de vragenlijst ‘Wij leren jou graag kennen’. We hopen hiermee het kind én de zorgverlener te helpen bij de voorbereiding op het bezoek aan ons ziekenhuis.

​​Pepijn Hoftijzer (16 jaar) praat als lid van de Kinderraad van het WKZ mee over gebeurtenissen in het ziekenhuis en denkt mee vanuit het oogpunt van patiënt en kind. Pepijn is daarom ook een van de eersten die de vragenlijst ‘Wij leren jou graag kennen’ heeft ingevuld. “Wat ik vooral fijn vind aan de vragenlijst, is dat ik niet steeds hoef uit te leggen wat ik graag wil of wat er aan de hand is. Het is prettig als artsen of verpleegkundigen van tevoren al goed weten wat mijn behoeftes zijn. Je kunt jouw informatie in het online patiëntportaal Mijn UMC Utrecht steeds aanpassen, zodat de zorgverlener daar tijdens het gesprek op in kan spelen.”

Volgens Pepijn draagt de vragenlijst er ook aan bij dat je je op je gemak voelt. Hij raadt daarom alle kinderen aan de vragenlijst in te vullen. “Het invullen is niet verplicht en ieders eigen keuze. Maar het maakt het wel makkelijker en sneller: artsen en verpleegkundigen weten al wat je wil. Bijvoorbeeld als je bang bent voor bloedprikken, dat je dan een verdovende zalf wenst. Dat kun je allemaal aangeven in de vragenlijst. Probeer het gewoon, het helpt je met jouw bezoek aan het ziekenhuis!” 

Dansen met de patiënt 
De vragenlijst is een middel om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Deze zorg is een proces van samen begrijpen, samen beslissen, samen reflecteren en samen verbeteren. “De zorg wordt pas écht persoonsgericht als we onze patiënten kennen. Als je als zorgverlener weet wat de patiënt belangrijk vindt, dan kun je beter met elkaar in gesprek”, zegt Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek en programmaleider patiëntenparticipatie. “Vaak denken we dat we de patiënt kennen, maar de vragenlijst helpt om de patiënt nóg beter te leren kennen. Het is vaak een eyeopener. Als je de patiënt zo beter begrijpt, kun je weer beter samen beslissen. Het is een soort van samen door de zaal zwieren, dansen, een vloeiende beweging in het goede gesprek tussen patiënt, ouders en zorgverlener.” 

De vragenlijst kleedt het gesprek tussen patiënt en zorgverlener aan 
Marieke van Summeren, medisch hoofd Ambulante Zorg divisie kinderen: “Voor kinderen is het belangrijk om gezien en gehoord te worden. En dat er vertrouwen is om dingen te delen en te bespreken tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Ik hoop dat de vragenlijst ‘Wij leren jou graag kennen’  een elegante, slimme en toegankelijke manier is voor onze patiënten om iets over zichzelf te vertellen. Bijvoorbeeld over wat een kind belangrijk vindt tijdens het bezoek aan het ziekenhuis, maar ook zeker: ‘wie ben je?’.” Volgens Marieke is de vragenlijst een mooie gesprekstool die helpt om direct vanuit het perspectief van het kind mee te denken. Het dwingt de zorgverlener ook om het gesprek voor te bereiden. En een goede voorbereiding, is nog steeds het halve werk. “Ik ben vooral enthousiast over de vragenlijst, maar het is ook spannend. Ik ben benieuwd hoe de vragenlijst in de praktijk bevalt: gaan patiënten alle vragen beantwoorden? Durven ze alles te vertellen? Het gaat hierbij echt om een stukje vertrouwen, waarbij het leven van de patiënt centraal staat. We doen het voor het kind, in de context van zijn of haar gezin: deze vragenlijst draagt bij om het juiste gesprek te voeren.” 

Wilt u meer informatie over de vragenlijst?
Meer informatie vindt u op www.hetwkz.nl/wijlerenjougraagkennen

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet