Terug

Behandeling van levertumoren door radioembolisatie

Behandeling van levertumoren door radioembolisatie

Patiëntfolder

Uw arts heeft bij u kwaadaardige tumoren in de lever vastgesteld, die (op dit moment) niet chirurgisch kunnen worden verwijderd. Door middel van een aantal onderzoeken (o.a. beeldvorming en bloedonderzoek) is duidelijk geworden dat u in vermoedelijk in aanmerking komt voor een behandeling met radioactieve bolletjes, radioembolisatie genoemd. Als voorbereiding op de radioembolisatie behandeling moet er eerst gekeken worden of dit veilig kan gebeuren. Dit doen we met de veiligheidsprocedure (‘scout procedure’) met een testdosis.

In deze brief wordt de veiligheidsprocedure uitgelegd.

Bij een radioembolisatie behandeling worden radioactieve bolletjes via een slangetje in de leverslagader in de lever gebracht. De bolletjes bestralen zeer lokaal kwaadaardige tumoren door hun radioactiviteit. De behandeling bestaat uit een angiografie onder plaatselijke verdoving van de lies of pols en duurt ongeveer 2-3 uur. De arts zal van tevoren op de poli met u bespreken welke procedure bij u het beste is.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Voorbereidingen voor de radioembolisatie

  • Graag uw eigen medicatie en medicijnlijst meenemen

  • In geval van suikerziekte, neem contact op met uw behandelend arts over het gebruik van insuline

  • Bloedverdunningsmiddelen worden voor de behandeling meestal tijdelijk gestaakt,  dit wordt/is van tevoren op de polikliniek met u besproken

  • Als u bekend bent met een allergie voor contrastmiddelen of jodium meldt dit bij uw behandelend arts.

  • Op de dag van de behandeling graag nog een keer bloed laten afnemen bij receptie 25

  • Twee uur voor de angiografie mag u niet meer eten. Drinken van heldere dranken mag u onbeperkt.

De meeste patiënten kunnen voor en na de behandeling gewoon doorgaan met de voorgeschreven medicijnen. Wij vragen u om uw eigen medicatie mee te nemen in de originele verpakking en een actuele medicijnlijst.

Bij suikerziekte en insulinegebruik moet u van tevoren met uw behandelend arts overleggen over een eventuele aanpassing van de dosis insuline.

Bloedverdunningsmiddelen worden voor de behandeling meestal tijdelijk gestaakt,  dit wordt/is van tevoren op de polikliniek met u besproken. Dit is afhankelijk van de soort bloedverdunners en de stollingstijden van het bloed. Indien dit op de polikliniek niet met u is besproken, graag contact opnemen met de afdeling radiologie via telefoonnummer 088-7558818

Als u bekend bent met een allergie voor contrastmiddelen moet u dit melden aan de behandelend arts. Soms is het dan nodig om vooraf medicijnen in te nemen.

Voor de opname graag bloed af laten nemen bij het laboratorium receptie 25, u heeft hiervoor een formulier gekregen. Dit is niet mogelijk als u om 7:00uur wordt opgenomen. Alleen dan wordt de bloedafname op de verpleegafdeling gedaan. 

Twee uur voor de angiografie mag u niet meer eten. Drinken mag u onbeperkt (alleen ‘helder vloeibaar’ - dus geen melkproducten).

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling

Bij een radioembolisatie behandeling worden radioactieve bolletjes via een slangetje in de leverslagader in de lever gebracht. De bolletjes bestralen zeer lokaal kwaadaardige tumoren door hun radioactiviteit. Voordat de behandeling plaatsvindt dient eerst een proefprocedure gedaan te worden, zoals uitgelegd in deze brief.


De veiligheidsprocedure

De veiligheidsprocedure bestaat uit een angiografie onder plaatselijke verdoving van de lies of pols en duurt ongeveer 2-3 uur. Als de procedure via de lies wordt uitgevoerd krijgt u van te voren een katheter. Bij vrouwen is dat een verblijfskatheter en bij mannen een condoomkatheter.

Het is belangrijk dat u tijdens de ingreep goed stil ligt. Op de röntgenafdeling stapt u op een onderzoektafel. Er worden steriele doeken over u heen gelegd en het röntgentoestel wordt boven u geplaatst. De radioloog verdooft vervolgens uw lies of pols, waarna de slagader aangeprikt kan worden. U voelt dat de radioloog bezig is met de behandeling, maar het is niet pijnlijk. Na het inbrengen van het slangetje wordt het opgevoerd tot in de buikslagader en de leverslagader hier voelt u verder niets van. Wat u wel kunt voelen is  de warmte van de contrastvloeistof op het moment dat het ingespoten wordt via het slangetje. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat uw bloedvat zichtbaar wordt op het beeldscherm. Gelijktijdig worden er foto’s gemaakt van de leverslagader en van de slagaders in de buik. Soms wordt u gevraagd de adem even vast te houden. Vervolgens gaat de radioloog met een kleiner slangetje naar de leverslagader om deze apart af te beelden en om sommige zijtakken zo nodig dicht te maken. Wanneer de juiste positie is bereikt wordt een testdosis ingespoten van radioactieve deeltjes. Dit is een zeer beperkte hoeveelheid straling zonder bijwerkingen.

Als de procedure klaar is, wordt het slangetje verwijderd. Als bij u de lies is aangeprikt zal de  prikplaats enige tijd dicht  gedrukt worden, vervolgens wordt een stevig drukverband aangelegd. Om de slagader goed te laten sluiten moet u tenminste 4 uur bedrust houden, waarbij u het been aan de kant waarin u geprikt bent zo stil mogelijk en gestrekt moet laat liggen.  U mag de eerste 24 uur na de behandeling niet douchen i.v.m. infectiegevaar via de aanprikplaats.

Wanneer u in de pols bent aangeprikt wordt het slangetje uit uw pols verwijderd. Er wordt een plastic bandje om uw pols geplaatst dat heel lokaal de prikplaats dicht drukt met een luchtkussentje. Na ca 2 uur zal dit door de verpleegkundige worden verwijderd. Indien de prikplaats niet meteen dicht is, zal er nog een uur gewacht moeten worden om opnieuw te bekijken of de prikplaats dicht is.

Het is belangrijk dat u veel drinkt. Zo kan de contrastvloeistof, via de urine, uw lichaam snel verlaten. Na een aantal uren mag u uit bed en wordt het eventuele drukverband of luchtkussentje verwijderd.

De nucleaire scan van uw lever wordt gemaakt om te bepalen of alle bolletjes op de goede plek terecht zijn gekomen. Hierbij wordt ook een CT-scan gemaakt met contrastmiddel. Indien alle bolletjes op de goede plek terecht zijn gekomen, kan de datum voor de radioembolisatie behandeling worden gepland. Na de wekelijkse bespreking zal de datum voor de radioembolisatie behandeling worden vastgesteld en wordt u op de hoogte gebracht.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Er zitten geen bijwerkingen aan de proefprocedure. Uiteraard wel mogelijke risico’s, bijv. een bloeduitstorting bij of ontsteking van de prikplek. Echter komen deze risico’s weinig voor (<2%).

U wordt opgenomen op een eenpersoons kamer met eigen douche en toilet, telefoon, televisie en een tablet met internet.

De medische verantwoordelijkheid tijdens uw opname is in handen van specialisten van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

De hoeveelheid radioactiviteit tijdens de proefprocedure is zeer beperkt. Hiervoor gelden geen speciale maatregelen.

De proefprocedure vind plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u ’s ochtends komt en aan het eind van de middag of begin van de avond weer naar huis mag.

Tijdens de procedure bent u in een slagader geprikt. De plaats waar u geprikt bent, de punctieplaats, mag niet dik worden, niet gaan bloeden en niet heel erg pijnlijk worden. Om dit te voorkomen moet u de eerste tijd na de ingreep wat rustiger aan doen. U krijgt een aparte folder waarin staat beschreven welke voorzorgsmaatregelen er nodig zijn. Bij de angio kamer geven ze de juiste folder mee.

Neem onmiddellijk contact op met de dienstdoende arts in het ziekenhuis of uw huisarts indien:

  • De punctieplaats flink gaat bloeden. Dit kan namelijk duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in paniek, maar druk met uw vingers de slagader in uw lies dicht of laat dit doen door een huisgenoot.
  • Er een toenemende zwelling in de lies of pols optreedt. Deze is dan pijnlijk en dik.

Bij klachten of bloeding thuis, neem telefonisch contact op met de laborant van de angiokamer 088-7556712 (tussen 08:00 en 16:30)  of daarbuiten met de dienstdoende assistent  088-7551093

Contact

Heeft u een niet dringende medisch inhoudelijke vraag, vraag dan een e-consult aan via Mijn UMC Utrecht. Dan kan de arts u op een geschikt moment te woord staan.

Heeft u een vraag over de planning van uw afspraak bel dan naar de radiologieafdeling 088-75 58818

Voor vragen over de opname op de verpleegafdeling kunt u bellen met de verpleegkundige van de stralingsunit oncologie: 088-75 57781

Overlijden na de behandeling

Indien u onverhoopt komt te overlijden binnen 2 weken na deze behandeling, kan uw uitvaartondernemer vragen hebben over deze behandeling. Er kan dan telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling Radiologie (telefoonnummer 088 75 588 18).

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Stralingsunit Oncologie

Tijdens de behandeling kunt u last hebben van bijwerkingen. Soms is het nodig dat u dan (direct) contact opneemt.

U kunt de Stralingsunit Oncologie bereiken van 8.00 tot 15.00u via: 

088 75 577 81.

Bezoekadres

Heidelberglaan 100 (locatie AZU), Utrecht
De Stralingsunit bevindt zich op de 2e verdieping in Bouwdeel E

Postadres

UMC Utrecht
Stralingsunit Oncologie
Huispostnummer E 02.119
Postbus 85500
3508 GA Utrecht


Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet