Terug

PGT

PGT (preïmplantatie genetische test )

Patiëntfolder

Bij een preïmplantatie genetische test (pgt) worden embryo’s in het laboratorium onderzocht op erfelijke (genetische) aandoeningen.

Voor welke aandoeningen is een pgt mogelijk?

Een pgt-behandeling kan al voor vele erfelijke aandoeningen worden verricht. Op de website van PGT Nederland vindt u een overzicht van de meest voorkomende aandoeningen.

Wilt u weten of uw erfelijke aandoening in aanmerking komt voor een pgt-behandeling? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Hoe betrouwbaar is een pgt-behandeling?

De betrouwbaarheid van een diagnose na een preïmplantatie genetische test (pgt) is 95 tot 98 procent. Anders gezegd: het risico dat na een pgt-behandeling toch een kind wordt geboren met de aandoening waarvoor embryoselectie werd gevraagd, bedraagt twee tot vijf procent.

Slagingskans

De slagingskansen bij een pgt-behandeling zijn ongeveer twintig procent per gestarte behandeling. Als u daadwerkelijk een embryo krijgt teruggeplaatst, zijn de kansen op een doorgaande zwangerschap 30-35 procent.  In Nederland is afgesproken dat drie pgt-behandelingen worden toegestaan, mits er geen bijzonderheden zijn. Gemiddeld lukt het bij vijftig tot zestig procent van de paren om binnen drie pgt behandelingen een doorgaande zwangerschap te bereiken.

Transport pgt

Het Maastricht UMC+ is het enige centrum in Nederland met een vergunning voor genetische analyse van de embryo’s voor pgt. Wij verrichten met hen een pgt-behandeling in een zogenaamde transportconstructie. Dat betekent dat de genetische voorbereiding (testontwikkeling) plaatsvindt in het Maastricht UMC+ en zowel de gynaecologische voorbereidingen als de behandeling plaatsvinden in het UMC Utrecht. Het Maastricht UMC+ verricht de genetische analyse op uw embryo’s  en rapporteert aan ons welk embryo genetisch of chromosomaal gezien wel/niet geschikt is voor terugplaatsing. U krijgt eenmalig een intakegesprek bij de klinisch geneticus van het Maastricht UMC+.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Paren die in aanmerking willen komen voor een pgt-behandeling moeten zowel aan de voorwaarden voor pgt als voor ivf/icsi voldoen. Het is voor een pgt-behandeling van belang dat een vrouw voldoende kleine eiblaasjes in de eierstokken heeft die we kunnen stimuleren tijdens de ivf/icsi behandeling. We noemen dit eierstokreserve.
PGT is in principe mogelijk totdat de vrouw 40 jaar is. Bij uitzondering kan het tot 41 jaar. De reden hiervoor is dat de kans op zwangerschap, ook na PGT, afneemt met de leeftijd.
PGT met donorzaad is in het UMC Utrecht alleen mogelijk indien u een eigen donor heeft. Het is in het UMC Utrecht niet mogelijk om PGT te laten verrichten met zaad van een donorbank.

Uw aanmelding voor een pgt-behandeling

Tijdens een pgt-intake gesprek krijgt u uitleg over de pgt-behandeling en mogelijke alternatieve opties. Als u een pgt-behandeling wenst, volgt aanvullend onderzoek om te beoordelen of ivf/icsi mogelijk is.

U kunt zich goed voorbereiden op het intakegesprek door de volgende online folders te lezen:

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Het genetisch onderzoek wordt uitgevoerd op cellen van embryo’s. Uw arts bespreekt met u of bij u ivf of icsi nodig is. Voor de meeste pgt-analyse technieken dient gebruik te worden gemaakt van een icsi-behandeling.

Voldoende eicellen

Om de pgt-behandeling een redelijke kans van slagen te geven moeten we tenminste vier of acht eicellen uit de eierstokken kunnen halen. Het minimaal aantal benodigde eicellen is afhankelijk van de pgt-indicatie en de daarbij benodigde analyse techniek.

Genetisch onderzoek embryo’s

Om vervolgens de pgt-behandeling te kunnen verrichten, is een biopsie van één of meerdere cellen uit het embryo nodig. Er zijn twee verschillende manieren voor biopsie. In het UMC Utrecht maken wij met name gebruik van blastomeerbiopsie. Voor sommige indicaties moet een trofectodermbiopsie worden verricht.

Blastomeerbiopsie: op de derde dag na de eicelpunctie nemen we in het ivf laboratorium van het UMC Utrecht één of soms twee cellen weg van het embryo. Dit noemen we een blastomeerbiopsie. Na de biopsie gaan deze cellen per koerier naar het Maastricht UMC+, waar het genetisch onderzoek wordt uitgevoerd. Het genetisch onderzoek duurt, afhankelijk van de benodigde analyse techniek, één dag tot 6 weken. Het embryo blijft na de biopsie in het UMC Utrecht. Als het genetisch onderzoek langer dan één dag duurt, worden de embryo’s na biopsie ingevroren.

Trofectodermbiopsie (TE-biopsie): op de vijfde of zesde dag na de eicelpunctie nemen we in het ivf laboratorium van het UMC Utrecht meerdere cellen weg van het embryo. Na de biopsie gaan deze cellen per koerier naar het Maastricht UMC+, waar het genetisch onderzoek wordt uitgevoerd. Alle embryo’s moeten na biopsie worden ingevroren. Het genetisch onderzoek duurt acht weken.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Embryoselectie

Met een pgt-behandeling onderscheiden we embryo’s met en zonder de genetische aandoening waarvoor een pgt-behandeling wordt verricht. Alleen genetisch vrijgegeven embryo’s plaatsen wij in de baarmoeder. Het aantal embryo’s dat we terugplaatsen is onder andere afhankelijk van uw leeftijd. Bijna altijd kiezen we voor één embryo.

Embryo terugplaatsen tijdens ivf/icsi behandeling

Van de genetisch vrijgegeven embryo’s wordt het embryo van de beste kwaliteit teruggeplaatst in uw baarmoeder. De terugplaatsing is dan meestal op de vierde dag na de punctie. We noemen dit een verse terugplaatsing. Of een verse terugplaatsing mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de manier van embryobiopsie en de analyse techniek die gebruikt wordt voor de pgt-behandeling.

Meer informatie over een embryoterugplaatsing vindt u op de webpagina's van de ivf of icsi-behandeling.

Invriezen embryo’s

Indien er meer embryo’s geschikt zijn voor terugplaatsing, dan kunnen we deze als zij voldoen aan onze criteria invriezen voor plaatsing op een later tijdstip.
Indien de genetische analyse van de embryo’s langer dan 1-2 dagen duurt, is er geen verse embryoterugplaatsing mogelijk. In dat geval worden de daarvoor geschikte embryo’s na biopsie ingevroren.

> invriezen embryo's

Uitkomst kind na een pgt-behandeling

Door het weghalen van één of enkele cellen bij een drie tot vijf dagen oud embryo, worden de ontwikkelingskansen van het embryo, voor zover bekend, niet geschaad. Ook is er, voor zover nu bekend, geen verhoogd risico op kinderen met aangeboren afwijkingen na een pgt-behandeling.

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken of hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde.

Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde

Telefoonnummer: 088 755 88 80 Het maken van afspraken kan op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur.
Overige contactgegevens

Spoedgevallen
Telefoonnummer 088 75 555 55
Overdag vragen naar sein 71608 (verpleegkundige IVF-behandelcentrum).
’s Avonds en ’s nachts vragen naar de dienstdoende arts van de gynaecologie.

E-consult
Bent u al patiënt in het UMC Utrecht en wilt u een medisch inhoudelijke vraag stellen? Log dan met uw DigiD in bij het patiëntportaal om een e-consult aan te vragen met één van onze artsen/uw behandelend arts. Via een e-consult kunt u direct een vraag stellen aan uw zorgverlener, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar het UMC Utrecht hoeft te komen. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord op uw vraag.

Verpleegkundig spreekuur
T: 088 75 564 53
Werkdagen 8.30 – 10.30 uur en 14.30 – 16.00 uur

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet