Terug

Verwijderen van afwijkingen via gastroscopie

Verwijderen van afwijkingen via gastroscopie

Patiëntfolder

Binnenkort ondergaat u een gastroscopie (inwendig onderzoek van de slok- darm, maag en twaalfvingerige darm) voor het verwijderen van een afwijking.

Hier leest u belangrijke informatie over de gang van zaken rond dit onderzoek en hoe u zich kunt voorbereiden.

Belangrijk

 • U moet 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn. 
 • Gebruikt u bloedverdunners, overleg altijd met uw behandeld arts.
 • Tijdens deze behandeling krijgt u een roesje of sedatie met het medicijn Propofol®. Van uw behandelend arts krijgt u hierover meer informatie.
 • U mag na het onderzoek niet zonder begeleiding naar huis. Dit geldt ook als u met de taxi gaat. Daarnaast moet de eerste nacht na de ingreep altijd een begeleider bij u aanwezig zijn.
 • Soms worden patiënten na de behandeling een nacht opgenomen ter observatie.
 • Uw begeleider kan in de wachtkamer plaatsnemen, maar kan niet mee de afdeling op, of aanwezig zijn bij het onderzoek.
 • Ziek of verhinderd? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten via telefoonnummer 088 75 573 66 .
 • Neem contact op met uw arts als u
 • allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen
 • (mogelijk) zwanger bent
 • aan een hart- en/of longaandoening lijdt

Doel van het onderzoek

Tijdens de gastroscopie verwijdert de arts een afwijking uit uw slokdarm of maag. Deze afwijking bevat onrustige cellen (dysplasie) of er is sprake van een vroege vorm van kanker.

Duur van het onderzoek

Vooraf maken we een inschatting van hoe lang de behandeling duurt.

De duur is sterk wisselend en is afhankelijk van de ligging en omvang van de afwijking.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Nuchter

Voor de behandeling moeten uw slokdarm en maag leeg zijn. Daarom moet u nuchter zijn. Dit betekend dat u vanaf zes uur voor het onderzoek niet mag eten, drinken en roken.

Het onderzoek kan niet doorgaan als u niet nuchter bent.

Medicijnen

Als u medicijnen slikt, mag u die tot 3 uur het onderzoek innemen met een slokje water. U kunt het innemen van uw medicijnen wellicht ook uitstellen tot na het onderzoek. Overleg dit met uw arts.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? In sommige gevallen moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van de bloedverdunners vóór de behandeling. Overleg dit altijd met de arts die de behandeling heeft aangevraagd.

Diabetes mellitus

Hebt u diabetes mellitus en gebruikt u insuline? Pas dan de ochtenddosis insuline aan in overleg met uw arts.

Bij het gebruik van tabletten mag u de dag voor het onderzoek de normale dosering innemen.

Op de dag van het onderzoek:

 • Voor het onderzoek geen medicatie.
 • Na het onderzoek bij 1 maal daags gebruik, start u bij de eerstvolgende maaltijd.
 • Gebruikt u de medicatie 2, 3, of 4 maal daags:

Bij de volgende maaltijd de gebruikelijke dosering hervatten.

Sedatie

We willen deze behandeling voor u zo aangenaam mogelijk laten verlopen. Daarom krijgt u een pijnstiller en slaapmiddel.

Voor het slaapmiddel zijn er twee mogelijkheden:

 • U krijgt een roesje toegediend door een medewerker van de endoscopie-afdeling.
 • U krijgt sedatie met het medicijnen Propofol® toegediend door een medewerker van de anesthesie.

Welk slaapmiddel u krijgt, hangt af van wat er tijdens de behandeling precies bij u wordt gedaan. Uw behandeld arts bespreekt dit met u.

Het slaapmiddel en de pijnstiller krijgt u via een naald in uw arm toegediend. Weet u uit eerdere ervaringen dat het plaatsen van een infuusnaaldje moeilijk is, geef dit dan tijdig aan ons door.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de voorbereidingsruimte. Hier neemt u plaats op een bed en nemen wij uw gegevens met u door. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in. Een endoscopieverpleegkundige haalt u op en brengt u naar de onderzoeksruimte. De arts stelt u een aantal vragen, dit noemen wij ook wel een ‘time-out’.

Wij meten uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte. U krijgt een drankje te drinken tegen het schuim in de maag.

Wij vragen u om eventueel losse gebitsdelen uit te doen en uw bril af te zetten. U krijgt tijdens het onderzoek een beschermende bijtring in de mond.

Het inbrengen van de gastroscoop

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de behandeltafel. De verpleegkundige plaatst de bijtring tussen uw tanden om uw gebit en de gastroscoop (een dunne buigzame kijkslang) te beschermen. De arts brengt de gastroscoop door de ring in uw keel en vraagt u te slikken.

Lucht

Bij het inbrengen van de scoop en het verdere onderzoek kunt u gewoon in- en uitademen door uw neus of mond. Er is voldoende ruimte in uw

keelholte over om normaal te kunnen ademen. Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen zodat we de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm goed kunnen bekijken. Het kan zijn dat u van de ingeblazen lucht moet boeren.

Het verwijderen van de afwijking

Voor het verwijderen van afwijkingen maken wij gebruik van verschillende technieken. Welke techniek wij bij u gebruiken, hangt onder andere af van de soort afwijking en waar deze zich bevindt.

EMR

De EMR techniek (voluit: Endoscopische Mucosale Resectie) wordt toegepast voor de verwijdering van onrustige cellen (dysplasie) of kanker in een heel vroeg stadium. De behandeling is voor de meeste patiënten genezend (curatief). EMR is alleen mogelijk als de afwijking zich beperkt tot de bovenste (oppervlakkigste) laag van de wand.

Bij EMR wordt met behulp van een dunne naald vloeistof gespoten onder en rondom de afwijking, waardoor de afwijking omhoog komt. Met een snijdend instrument wordt het omhooggekomen weefsel vervolgens in stappen verwijderd.

Endoscopische Mucosale Resectie

ESD

Bij de ESD techniek (voluit: Endoscopische Submucosale Dissectie) begint de arts met het aanbrengen van markeringspunten rondom de afwijking. Hierna wordt vloeistof gespoten in de bindweefsellaag van de darmwand, onder de afwijking. Daarna wordt de afwijking met een klein mesje losgesneden van het omliggende slijmvlies. Hierdoor lukt het meestal om de afwijking in zijn geheel te verwijderen

Endoscopische Submucosale Dissectie

eFTR

Bij de eFTR techniek (voluit: endoscopische Full Thickness Resectie) wordt de poliep inclusief de darmwand eronder verwijderd. Hierbij gebruikt de arts een speciaal instrument wat op de tip van de endoscoop wordt aangesloten. Dit instrument bestaat uit een plastic cap waarop een klem zit. Eerst wordt de poliep in de plastic cap gezogen, waarna de klem wordt aangebracht onder de poliep. Met een speciale snaar (een soort lasso) wordt de poliep vervolgens net boven de klem verwijderd. De klem zorgt ervoor dat het wondje in de darm direct gesloten is.

Endoscopische Full Thickness Resectie

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Na het behandeling brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. U moet hier nog een uur uitslapen. Wij bellen uw begeleider na het onderzoek over het tijdstip waarop u gehaald mag worden. U mag niet zonder begeleiding de afdeling verlaten.

U krijgt een ontslagbrief. Hierin staat onder andere wat er tijdens het onderzoek is gezien/gedaan en wat u moet doen in geval van complicaties.

Ook krijgt een recept mee voor medicijnen die u na de behandeling moet nemen

Pijnklachten

De eerste uren na de behandeling kunt u last hebben van een opgeblazen gevoel en pijn in de buik. Dit komt doordat er tijdens de behandeling lucht in het darmstelsel is geblazen.

Daarnaast kan er door de ontstane oppervlakkige wond een scherpe pijn ontstaan in uw bovenbuik of achter uw borstbeen.

Meestal zakt deze pijn een aantal dagen na de behandeling af, maar soms kan de pijn één tot twee weken aanhouden. Bij pijn mag u paracetamol innemen, maar los de medicijnen wel op in water. U mag maximaal acht tabletten van 500 mg per dag innemen. Als de paracetamol niet afdoende helpt, dan kunt u contact opnemen met de endoscopieafdeling.

Medicatie

Om ervoor te zorgen dat de ontstane wond goed geneest, krijgt u medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen zorgen ervoor dat inwerking van het maagzuur op de wond zoveel mogelijk vermeden wordt. Het is van groot belang dat u zich nauwgezet aan deze voorschriften houdt. U krijgt na de behandeling een recept en de instructies mee.

Dieet

Op de dag van de behandeling moet u een dieet volgen van water, limonade en eventueel wat lauwe thee of bouillon. De dag na het onderzoek mag u in principe alles weer eten en drinken. Begin echter met wat zachte etenswaar zoals vla, yoghurt en brood zonder korstjes. Ook is het raadzaam om te gekruid, te zuur en te heet voedsel de eerste twee weken te vermijden.

Overnachting

Soms beslist de arts dat u een nacht moet blijven, bijvoorbeeld als er tijdens de behandeling een kleine bloeding is ontstaan, of als er sprake is van een minder goede gezondheid of van een hoge leeftijd. Het is aan te raden voor de komst naar het ziekenhuis rekening te houden met deze eventuele overnachting.

Verkeersdeelname en begeleiding na een roesje

U mag na het roesje tot de volgende ochtend (6.00 uur) geen voertuig (auto, motor, brommer, fiets) besturen. Ook als u met een taxi of met het openbaar vervoer naar huis gaat, is het nodig dat er een familielid of kennis bij u is.

Als er niemand beschikbaar is om u naar huis te begeleiden, dan kunt u geen roesje krijgen.

Wij raden u dan aan om met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd te overleggen over een oplossing.

Mogelijke complicaties

De gastroscopie en het verwijderen van de afwijking is een veilige behandeling. Er kunnen echter complicaties optreden:

 • Bloeding:
 1. Tijdens de behandeling kan een bloedvaatje geraakt worden. Hierdoor kan een bloeding ontstaan. Als dit gebeurt, wordt dit direct gehandeld, waardoor het bloedverlies beperkt zal blijven.
 2. Een bloeding kan ook enige tijd (tot 1 week) na de behandeling ont- staan. U merkt dit doordat u bloed braakt en/of zwarte, teerachtige ontlasting hebt. U bent dan al thuis en moet direct contact met ons opnemen.
 • Een perforatie komt zeer zelden voor (minder dan één op de honderd gevallen). Dit betekent dat er een gaatje is ontstaan in de wand van de slokdarm. Dit wordt meestal al snel tijdens of na de ingreep duidelijk en verholpen.
 • Door verslikken kan er maaginhoud in de longen terecht komen. Dit kan een infectie veroorzaken.
 • Ademhalingsproblemen of hartfunctiestoornissen kunnen soms voor- komen door de sedatie.
 • Een vernauwing kan ontstaan als er meerdere stukjes weefsel worden weggehaald in de slokdarm. De slokdarm kunt u zien als een dunne pijp. Als de wond (die is ontstaan door het weghalen van weefsel) gaat gene- zen ontstaat er littekenweefsel. Dit littekenweefsel is stugger weefsel dan normaal slokdarmweefsel, waardoor de slokdarm wat nauwer en minder flexibel kan worden. Hierdoor kan het eten soms minder goed passeren. Het niet goed passeren van eten begint meestal pas twee tot drie weken na de behandeling. Dan is de slokdarm grotendeels genezen en ontstaat het littekenweefsel. Als het eten niet goed passeert, moet u contact met ons opnemen. Misschien is het dan nodig de slokdarm op te rekken.
 • Pijn:
 1. De eerste dagen na de behandeling kunt u last hebben van lichte pijn achter uw borstbeen of in uw bovenbuik.
 2. De eerste twee weken na de behandeling kunt u lichte pijn ervaren bij het eten en drinken.
 3. Bij pijnklachten adviseren wij paracetamol, maximaal vier maal daags 2 tabletten van 500 mg.

Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis:

 • Plots toenemende pijn.
 • Koorts bij hoger dan 38,5°.
 • Grote hoeveelheden bloedverlies via de anus of als het bloedverlies zich in korte tijd herhaalt.

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen met de endoscopieafdeling via 088 75 573 66.

Buiten deze tijden belt u met de verpleegafdeling MDL via 088 75 562 22.

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. 

Polikliniek Afdeling Endoscopie

Telefoonnummer: 088 75 573 66
De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet