Terug

Corona, stollingsstoornissen en bloedplaatjesstoornissen

Corona, stollingsstoornissen en bloedplaatjesstoornissen

Gecontroleerd en bijgewerkt op meest recente informatie: 07 maart 2022

Derde vaccinatie en booster vaccinatie

In oktober 2021 hebben patiënten die in aanmerking kwamen voor een 3e vaccinatie hiervoor een uitnodiging ontvangen van de ziekenhuizen. Dit betrof veelal mensen met een ernstige afweerstoornis (al dan niet door medicatie of behandeling) en nier(dialyse)patiënten.

De meeste andere mensen hebben inmiddels de basisvaccinatie gehad. De basisvaccinatie bestaat uit 1 of 2 prikken, afhankelijk van het merk van het vaccin. Op dit moment zijn de GGDs gestart met het geven van boostervaccinaties aan deze mensen. Meer informatie hierover en over de volgorde waarin mensen de booster aangeboden krijgen, vindt u op de site van de Rijksoverheid.

De 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis is dus iets anders dan een boostervaccinatie voor de rest van de mensen. De boostervaccinaties worden gegeven door de GGDs. De ziekenhuizen nodigen dan ook geen mensen uit voor een boostervaccinatie.

Veiligheid van de COVID vaccins

Regelmatig krijgen wij vragen over de veiligheid van de COVID vaccins. Wij volgen hierin het advies van de Rijksoverheid en verwijzen u voor vragen over het AstraZeneca vaccin naar de website van de Rijksoverheid.

Coronarisico's voor mensen met een stollingsstoornis of bloedplaatjesstoornis

Mensen met een stollingsstoornis of bloedplaatjesstoornis lopen géén extra risico op het krijgen van corona en/of een ernstiger beloop van COVID-19. Wanneer u bekend bent met een ernstige bloedstollingsziekte waarvoor u af en toe of regelmatig stollingsfactorconcentraat nodig heeft, is het wel belangrijk dat u of uw behandelaar contact met ons opneemt als u moet worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een bewezen COVID-19 infectie.

Vaccineren bij volwassenen met een stollingsstoornis

Hieronder hebben wij de adviezen van WFH, EAHAD, EHC en NHF samengevat voor stollingsstoornissen, die zijn overgenomen door de Nederlandse Hemofiliebehandelcentra:

 • Het COVID-vaccin wordt in de spier (intramusculair) toegediend. Gebruik bij voorkeur de kleinste naald. Na toediening 10 minuten afdrukken en in de uren erna patiënt zelf laten inspecteren of er alsnog een bloeding ontstaat. Gevoeligheid in de arm is gebruikelijk, maar zwelling is een teken van een mogelijke bloeding. Neem in dat geval contact op met de hemofiliebehandelaar.
 • Indien de eigen basale factorwaarde van de patiënt >10% is, kan vaccinatie plaatsvinden zonder stolling toe te dienen. Dit geldt voor: FVIII bij hemofilie A, FIX bij hemofilie B en von Willebrand Factor (vWF:RCo) bij ziekte van Von Willebrand.
 • Indien de eigen basale factorwaarde ≤10% is, wordt geadviseerd om profylaxe te nemen voorafgaand aan de vaccinatie zodat ten tijde van de vaccinatie het factor niveau boven de 10% ligt. 
 • Indien een patiënt met hemofilie A profylactisch behandeld wordt met emicizumab, dan kan de vaccinatie plaatsvinden zonder verdere factorsubstitutie.
 • Het beleid bij patiënten met overige zeldzame stollingsfactordeficiënties is sterk afhankelijk van het specifieke bloedingsfenotype en dient op individueel niveau te worden afgestemd met de eigen hemofiliebehandelaar.
 • Als u zelf geen stolling toe kunt dienen, vragen wij u om contact op te nemen met uw huisarts om te vragen of hij/zij dit wil doen voorafgaand aan de vaccinatie. Gezien het gewenste tijdsbestek van maximaal twee uur tussen toediening van de stolling en het vaccin, vraagt dit dus goede planning.
 • Heeft u geen stolling in huis? Dan kunnen wij uw stolling bij u thuisbezorgen via koeriersbedrijf Alcura. In verband met de levertijd raden wij u aan om minimaal een week voorafgaand aan de vaccinatie uw stolling te bestellen via onze website www.umcutrecht.nl/nl/bestellen-stollingsfactoren.
 • In uitzonderlijke gevallen waarin stolling toegediend moet worden op de Van Creveldkliniek, dient u rekening te houden met onze openingstijden (maandag tm vrijdag 08:00 - 17:00 uur). 's Avonds, in het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten. Gezien het gewenste tijdsbestek van maximaal twee uur tussen toediening van de stolling en het vaccin, vraagt dit dus goede planning.

Vaccineren bij jongeren met een stollingsstoornis

Heb je een stollingsfactor activiteit tussen de 1-10%? Neem dan voordat je de vaccinatie afspraak inplant contact op met je behandelaar van de Van Creveldkliniek. Bij voorkeur via een e-consult in het patiëntenportaal ‘Mijn UMC Utrecht’. Samen kunnen jullie dan een afweging maken tussen jouw persoonlijke voordeel van de vaccinatie ten opzichte van het risico op een bloeding en risico van eventuele toediening van stollingsfactor.

Indien je het advies krijgt om je te laten vaccineren geldt:

 • Bij voorkeur wordt de stolling maximaal twee uur voorafgaand aan de vaccinatie toegediend.
 • Als jij of je ouders zelf stolling kunnen toedienen, kunt je dit ook zelf doen voorafgaand aan de vaccinatie. Je hoeft hiervoor niet eerst te overleggen met ons. Als je profylaxe gebruikt, dan kunt je de normale dosis nemen. Als je geen profylaxe gebruikt, kunt je de dosering voor een kleine bloeding nemen.
 • Als jij of je ouders zelf geen stolling toe kunnen dienen, vragen wij je om contact op te nemen met je huisarts om te vragen of hij/zij dit wil doen voorafgaand aan de vaccinatie. Gezien het gewenste tijdsbestek van maximaal twee uur tussen toediening van de stolling en het vaccin, vraagt dit dus goede planning.

Heb je geen stolling in huis? Dan kunnen wij uw stolling bij je thuisbezorgen via koeriersbedrijf Alcura. In verband met de levertijd raden wij u aan om minimaal een week voorafgaand aan de vaccinatie je stolling te bestellen via onze website www.umcutrecht.nl/nl/bestellen-stollingsfactoren.

Vaccineren bij bloedplaatjesstoornissen 

 • Het COVID-vaccin wordt in de spier (intramusculair) toegediend. Gebruik bij voorkeur de kleinste naald. Na toediening 10 minuten afdrukken en zo nodig koelen.
 • Voor ITP (immuuntrombocytopenie) geldt dat vaccinatie veilig kan plaatsvinden bij mensen met bloedplaatjes van meer dan 20. Bij bloedplaatjes onder de 20 adviseren wij om eerst te overleggen met de arts van de Van Creveldkliniek.
 • Voor trombocytopathie geldt dat vaccinatie veilig kan plaatsvinden. Alleen bij ziekte van Glanzmann kan overwogen worden om voorafgaand aan de vaccinatie eenmalig te behandelen met NovoSeven. Wij adviseren mensen met de ziekte van Glanzmann daarom om eerst te overleggen met de arts van de Van Creveldkliniek.

Bij twijfel is altijd overleg mogelijk met de Van Creveldkliniek. U kunt dit doen door een e-consult te sturen naar uw behandelaar. 

Vragen

Door aanhoudende drukte kunnen wij enkel COVID-gerelateerde vragen beantwoorden van patiënten die onder behandeling zijn bij de Van Creveldkliniek. Indien u patiënt bent bij ons, kunt u uw vragen via een e-consult  stellen aan uw behandelaar. Indien u geen patiënt bent bij ons, verwijzen wij u graag naar uw eigen behandelaar of huisarts.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet