Terug

eHealth toepassingen

eHealth toepassingen


cVitals bloeddruk uitklapper, klik om te openen

Hoge bloeddruk is een aandoening waar veel Nederlanders aan lijden. Zolang  deze onder controle is,  hoeft de patiënt niet naar de huisarts of het ziekenhuis. Maar gaat het wel altijd goed? Door middel van cVitals Bloeddruk heeft de patiënt meer inzicht inzicht in zijn eigen gezondheid en kan een zorgverlener beter op tijd ingrijpen. 

Patiënten voeren wekelijks hun bloeddruk, hartslag en gewicht in. Daarnaast  biedt de app informatie over hypertensie, medicatie en hoe je met voeding en bewegen de bloeddruk kunt beïnvloeden. Zorgverleners geven maandelijks feedback op de metingen via een e-consult. Daarnaast ontvangen zij alerts als de vooraf ingestelde drempelwaarden worden overschreden. Op deze manier kan direct ingegrepen worden als dat nodig is.  

Zowel de zorgverlener in het ziekenhuis als de huisarts ontvangt dezelfde informatie over de gezondheid van de patiënt. Dit voorkomt herhaling van diagnostiek, onnodige verwijzingen en maakt zorg op maat mogelijk.

Vitals Bloeddruk is ontwikkeld in samenwerking met patiënten, Huisartsen Utrecht Stad en FocusCura.

  • Bekijk ook de website van cVitals met informatie voor patiënten, zorgverleners en informatie over het project en partners. 

Reuma2Go uitklapper, klik om te openen

Patiënten met jeugdreuma komen gemiddeld één keer per drie maanden bij hun zorgverlener. Tijdens dat bezoek bespreken ze hoe het de afgelopen maanden is gegaan, maar het is logisch dat de patiënt dat over een periode van drie maanden niet precies meer weet. Door middel van Reuma2Go krijgen patiënten en zorgverleners daar een beter beeld van.

Patiënten geven in Reuma2Go wekelijks door middel van een vragenlijst aan hoe het met ze gaat, tonen in het pijnmodel aan waar ze pijn hebben en voeren activiteiten, medicatie en ochtendstijfheid in. Daarnaast vinden ze er een informatiepagina en zien ze wanneer de eerstvolgende afspraak met hun zorgverlener is. 

Het doel is om kinderen en ouders minder afhankelijk van de zorgverleners maken, hen meer te betrekken bij de ziekte en waar mogelijk meer samen te beslissen.

Reuma2Go is ontwikkeld in samenwerking met patiënten, hun ouders/verzorgers en MyOwnMed.

Lees hier meer over de Reuma2Go app

Reuma2Go app

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

ALS Thuismeten uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht Hersencentrum is gespeciliseerd in het diagnosticeren van de ziekte ALS. Nadat de ziekte is vastgesteld komen ALS-patiënten terecht op de revalidatieafdeling. Thuis wordt de patiënt ondersteund door mantelzorgers en zijn huisarts. De inzet van eHealth kan hier voor een zorgcontinuüm zorgen. Door middel van ALS Thuismeten houdt de patiënt bij hoe het met hem gaat, communiceert ermee met zijn zorgverlener(s) en heeft contact op die momenten wanneer dat nodig is.

De zorgverlener krijgt in het ALS thuismeten portaal real-time informatie over de gezondheid van de patiënt en als het nodig is extra alerts. Op basis hiervan handelt hij volgens een vooraf opgesteld zorgprotocol. De patiënt kan beter op zijn ziekteverloop anticiperen omdat hij gepersonaliseerde informatie ontvangt en inzicht heeft in zijn metingen. ALS-patient Jan Kramer is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van ALS Thuismeten: ‘’Het is best confronterend om in een grafiek te zien dat je achteruit bent gegaan, maar het helpt mij ook om beslissingen over bijvoorbeeld aanschaf van hulpmiddelen niet verder voor me uit te schuiven.” 

ALS Thuismeten is ontwikkeld samen met patiënten, hun partners, revalidatiecentrum de Hoogstraat en FocusCura.

ALS Thuismeten

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

PROfeel uitklapper, klik om te openen

Persoonlijke vragenlijst over moeheid en pijn

Kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben gehad of chronisch ziek zijn, hebben vaak last van moeheid en/ of pijn. Het PROfeel-project heeft als voornaamste doel die klachten gepersonaliseerd 'on the spot' te meten. Zo wordt duidelijk onder welke omstandigheden ze ontstaan, hoe het verloop is en welke factoren samenhangen met de moeheid en/of pijn. Daartoe vult het kind een paar keer per dag via een app enkele vragen in. Die zijn afgestemd op zijn specifieke klachten en de gevolgen ervan voor zijn dagelijks leven. Hierdoor ontstaat een persoonlijk rapport, als opmaat voor een adviesgesprek voor een behandeling op maat. Het kind en de ouders denken zelf mee welke factoren mogelijk de moeheid of pijn uitlokken of instand houden en dus mee gemeten moeten worden. 

Bloeddrukmonitoring thuis na halsslagaderoperatie (CEA) uitklapper, klik om te openen

​Monitoren hoge bloeddruk na halsslagaderoperatie

Een vernauwde halsslagader geeft een verhoogd risico op een TIA of herseninfarct. Met een operatie kan die halsslagader worden verwijd. Het gevolg kan een forse toename van de doorbloeding van de hersenen zijn. In combinatie met hoge bloeddruk kan dat in de eerste maand na de ingreep tot complicaties leiden. Daarom wordt de bloeddruk tijdens de opname nauwlettend in de gaten gehouden en eventueel behandeld. Om inzicht te krijgen in hoe de bloeddruk zich de eerste maand na de operatie thuis ontwikkelt, start een pilot met vijftig patiënten. Met de cVitals Bloeddruk app meten zij thuis twee keer per dag de bloeddruk. Ook wordt onderzocht of deze dagelijkse thuismetingen toegevoegde waarde hebben als aanvulling op de reguliere behandeling.

Get-It uitklapper, klik om te openen

Testresultaten en behandeladviezen in animaties  

Depressieve patiënten die elektroshocktherapie krijgen, hebben daarna vaak geheugen-, concentratie- en planningsproblemen. Hoe fors die zijn, blijkt uit neuropsychologisch onderzoek. De resultaten daarvan en de behandeladviezen krijgen de patiënten terug in een rapport van minstens 3 A4’tjes. Dat is voor hen te veel en te complex. Get-it is erop gericht een app te ontwikkelen waarop patiënten en hun naasten deze informatie in beeldtaal, bijvoorbeeld infographics en animaties, kunnen nalezen. Het is ook de bedoeling deze informatie op te nemen in het EPD en het patiëntenportaal. Daardoor kunnen de verschillende zorgverleners de testresultaten en behandelvoorstellen ook inzien. Patiënten en iedereen om hen heen beschikken dus over dezelfde, begrijpelijke informatie waardoor de behandeling optimale kans van slagen heeft.

Wireless vitals uitklapper, klik om te openen

​Betrouwbaarheid telemonitoring vitale functies


Patiënten die een ingrijpende operatie hebben gehad lopen risico complicaties te ontwikkelen. Op de verpleegafdeling worden, in tegenstelling tot op de IC, hun ademhalingsfrequentie, hartritme en andere vitale waarden niet continu, maar handmatig eenmaal per dienst geregistreerd. Zijn ze eenmaal thuis dan is er helemaal geen vangnet, terwijl achteruitgang nog steeds op de loer kan liggen en niet altijd tijdig wordt opgemerkt.  
Om toch een oogje in het zeil te kunnen houden, zijn zogenoemde ‘slimme pleisters’ op de markt. Plakkers met sensoren die draadloos metingen van de vitale functies registeren. Maar zijn die wel betrouwbaar genoeg om te kunnen gebruiken? En wat vinden de patiënt of verpleegkundige hiervan? En wat hebben we nodig om dit in te kunnen zetten? Daarop komt naar verwachting via het project Wireless Vitals antwoord.

SAFE@HOME uitklapper, klik om te openen

Monitoren hoogrisico-zwangeren


Zwangeren met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties zoals een hoge bloeddruk moeten frequent, soms wel drie keer per week, naar de polikliniek voor controle. Dat is voor hen een grote belasting. In de SAFE@HOME-studie kunnen zwangeren thuis hun bloeddruk meten en vragenlijsten over hun gezondheid invullen via een app en een draadloze bloeddrukmeter. De gegevens worden via het EPD ingelezen en beoordeeld door de verloskundige. In de SAFE@HOME-studie wordt onderzocht of deze manier van thuismeten veilig en kosteneffectief is en wat de zwangeren van deze thuisbegeleiding vinden.

Leefstijl bij psychiatrie uitklapper, klik om te openen

​Haalbaarheid gebruik app door psychiatrische patiënten 


Psychofarmaca, medicatie die aan psychiatrische patiënten wordt voorgeschreven, geven een groot risico op overgewicht. Dat komt onder meer omdat patiënten meer eetlust krijgen en vermoeider raken waardoor ze minder ondernemen. In het project cVitals-psychiatrie wordt onderzocht of de app cVitals Bloeddruk voor de doelgroep psychiatrische patiënten geschikt is. Daarvoor meten ze een keer per week hun gewicht. Een week per maand dragen ze continu een activiteitenmeter bij zich en meten twee keer per dag de bloeddruk. De meetgegevens worden geregistreerd in het EPD.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet