Terug

Kijkoperatie in de borstholte met video

Kijkoperatie in de borstholte met video

Onderzoek

Een kijkoperatie met behulp van videobeelden wordt ook wel een VATS genoemd. VATS staat voor ‘video assisted thoracoscopie’. De hart-longchirurg kijkt met een camera in de borstholte. Dit gebeurt onder volledige narcose op de operatiekamer.

Waarom een kijkoperatie?

Een kijkoperatie in de borstholte kan om verschillende redenen nodig zijn:

 • voor onderzoek en behandeling van een aanhoudende of terugkerende klaplong;
 • voor onderzoek naar een onbegrepen afwijking aan de long;
 • voor onderzoek en operatieve behandeling van een tumor in de long.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Polikliniek anesthesiologie

Voor de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek anesthesiologie. U heeft hier een aantal gesprekken en er vinden enkele onderzoeken plaats.

Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren dat u niet eerst op een aparte dag naar de polikliniek anesthesiologie komt, maar dat het bezoek de dag van opname plaatsvindt. De opname dag is een dag vóór de operatie.

Opname in het ziekenhuis

Op de dag van de opname meldt u zich bij de balie Centrale Opname. U vindt deze balie bij de hoofdingang. Een gastvrouw of – heer brengt u naar de verpleegafdeling longziekten, B3 west. Op de verpleegafdeling heeft u een gesprek met:

 • een verpleegkundige;
 • de zaalarts;
 • de hart-longchirurg;
 • de fysiotherapeut.

Avond voor de operatie

Vanaf de avond voor de operatie (00.00 uur) mag u niet meer eten. Tot twee uur voor de operatie mag u nog wel drinken. Water, appelsap, limonade, thee en koffie zonder suiker zijn toegestaan,  alle andere dranken niet. Ook mag u niet meer roken.

De dag van de operatie

Het is belangrijk dat:

 • sieraden en piercings verwijderd zijn;
 • uw gehoorapparaat uit is voor u naar de operatiekamer gaat;
 • uw gebitsprothese en lenzen uit zijn;
 • nagellak verwijderd is.

De verpleegkundige brengt u in bed van de afdeling naar de wachtruimte bij operatiewachtkamer (de holding). Voordat u in de slaaptoestand (onder narcose) wordt gebracht, geeft de anesthesioloog u een infuus. Hierdoor krijgt u de slaapmedicijnen (anesthetica) toegediend. Ook krijgt u, als u nog wakker bent, een slangetje in de rug (epiduraal katheter). Dit is voor de pijnbestrijding na de operatie.
Tijdens de operatie heeft u een buisje (tube) in de keel waardoor u geholpen wordt met ademhalen.

Uitstellen van operaties

In het UMC Utrecht worden ook spoedoperaties, of niet geplande hart- en/of longtransplantaties verricht. Dit zijn ingrepen, die elk uur van de dag kunnen plaatsvinden. Het geplande operaties van die dag komen dan te vervallen, Het kan dus zijn dat uw operatie op het laatste moment moet worden uitgesteld. Uiteraard wordt de operatie dan zo snel mogelijk opnieuw ingepland.

Tijdens het onderzoek uitklapper, klik om te openen

De hart-longchirurg maakt een paar sneden van drie tot vier centimeter in de huid, tussen de ribben door. Hierna laat de chirurg lucht in de borstkas stromen. De long klapt dan in. Zo zijn de long en het borstvlies goed te zien. Via een  paar buizen (scoop) met aan het uiteinde een lampje, een pincet en een 'happertje', bekijkt de chirurg de long en het borstvlies. Hij kan zo weefselof vocht weghalen. 

Thoraxdrain

Aan het einde van de ingreep laat de chirurg een slangetje (thoraxdrain) achter. Het uiteinde van de drain ligt tussen het longvlies en het borstvlies. De drain wordt aan de huid vastgemaakt met een hechting. Aan de andere kant komt een opvangbak voor lucht en vocht met zuigpomp. Deze zorgt ervoor dat vocht en het teveel aan lucht continu wegzuigt. 

Na het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Recovery (uitslaapkamer) en medium care (MC)

Direct na de operatie belt de hart-long chirurg uw eerste contactpersoon op. Hij vertelt hoe de operatie is verlopen.

Na de operatie gaat u eerst naar de recovery. Vervolgens gaat u één nacht naar de medium care (MC) op afdeling B4 oost. Daar kan uw familie in overleg met de verpleegkundige op bezoek komen. U mag slechts twee personen tegelijk op de kamer ontvangen.

U mag na de ingreep, als u goed wakker bent, weer wat water drinken. Als dit goed gaat, mag u alles weer eten en drinken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij een kijkoperatie mogelijke complicaties zoals:

 • een (na)bloeding;
 • infectie van de wond;
 • een longontsteking;
 • tijdelijke of blijvende heesheid door de tube.

Op de verpleegafdeling

Afhankelijk van uw lichamelijke toestand komt u na een nacht op de MC weer op de verpleegafdeling.

 • De verpleegkundige zal regelmatig uw pols, bloeddruk, temperatuur, de wond en de drain controleren.
 • U hebt nog een infuus voor extra vocht. Als u misselijk bent na de operatie dan kan de verpleegkundige via het infuus hier medicijnen tegen geven.
 • De verpleegkundige controleert de thoraxdrain om te zien hoeveel lucht en vocht er weggezogen wordt.
 • Epidurale pijnstilling heeft een bijwerking: u merkt niet wanneer u een volle blaas hebt. U krijgt daarom ook een slangetje in de blaas (urinekatheter). De epidurale katheter wordt  na vier dagen verwijderd. Daarna kan de urinekatheter eruit.

Pijn

De wond en de insteekplaats van de thoraxdrain zijn gevoelig en voelen beurs aan. Hiervoor krijgt u pijnstilling.
Na de operatie is het belangrijk dat u aangeeft hoeveel pijn u hebt. De verpleegkundige zal u hier regelmatig naar vragen. Als u door pijn bijvoorbeeld niet goed doorademt, kunnen complicaties optreden. Daarom is het belangrijk dat u goede pijnstilling krijgt.

Uit bed

We stimuleren u snel na de operatie om uit bed te komen. Dit is belangrijk voor de ontplooiing van de long en om een longontsteking te voorkomen.

Lichamelijke verzorging

U zult door vermoeidheid en slangen aan uw lichaam de eerste dagen waarschijnlijk niet in staat zijn om uzelf zelfstandig te verzorgen. De verpleegkundige zal u hierbij helpen.

De thoraxdrain

Met een röntgenfoto van de borstkas (x-thorax) kijken we of uw longen goed ontplooid zijn. Als dit zo is mag de drain verwijderd worden

Twee dagen na het verwijderen van de drain mag u weer douchen.

Weefselonderzoek

Als er weefsel is weggenomen gaat dit voor onder zoek naar de patholoog. Dit onderzoek duurt minimaal vijf werkdagen. De arts bespreekt met u en uw familie de uitslag. Als u al naar huis bent, krijgt u hiervoor een afspraak op de polikliniek.

Op basis van de uitslag van het weefselonderzoek bespreekt de arts met u  het verdere beleid of eventuele verdere behandeling.

Opname duur

De duur van uw opname is afhankelijk van wat er tijdens de VATS precies gedaan is. U moet rekening houden met een opname van ongeveer één week. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

Weer naar huis

Zorg regelen voor thuis na de operatie

Als u thuiszorg  nodig hebt na de opname kan dit gedurende de opname geregeld worden in samenwerking met het bureau zorgbemiddeling (BZU).

Leefregels

U mag de eerste zes weken:

  • niet zwaar tillen (niet zwaarder dan 1kg);
  • geen zwaar huishoudelijk verrichten, zoals stofzuigen en ramen zemen;
  • niet vliegen en autorijden.

Uw lichamelijke conditie gaat achteruit door een operatie. Dit herstelt langzaam in de eerste zes weken tot drie maanden na de operatie. Het kan verstandig zijn hierbij hulp van een fysiotherapeut bij u in de buurt te vragen.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 16-07-2024

Toegangstijd polikliniek longziekten algemeen: 70 dagen

Belangrijk
Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. 

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over dit onderzoek kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind dit onderzoek ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij dit onderzoek


Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Longziekten (verpleegafdeling B3 west)

U bereikt verpleegafdeling B3 west via het telefoonnummer 

088 755 79 04 of 088 755 79 05

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet