Terug

Radiologie

Radiologie

Opleiding

Als radioloog ben jij de expert op het gebied van beeldvormende diagnostische technieken en beeldgeleide minimaal invasieve behandelingen. Je werkt in een veelzijdig en dynamisch vakgebied waarin anatomie, fysiologie en techniek worden gecombineerd om tot een diagnose te komen of ter ondersteuning van interventies en behandelingen. Als radioloog heb je een belangrijke sturende rol in de multidisciplinaire samenwerking, aangezien veel klinisch beleid in belangrijke mate gebaseerd is op de uitkomsten van radiologische diagnostiek. Momenteel zijn er ongeveer twintig aios werkzaam op de afdeling.

Het vakgebied radiologie uitklapper, klik om te openen

In 2015 zijn de medische vervolgopleidingen radiologie en nucleaire geneeskunde gefuseerd. Als naam voor het nieuwe specialisme is gekozen voor radiologie omdat deze term het beste de inhoud van het vakgebied reflecteert, namelijk het gebruik van straling voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten. Als radioloog ben je dagelijks bezig met het verkrijgen van besliskundige informatie door middel van beeldvormende diagnostische technieken, zoals conventioneel röntgenonderzoek, scintigrafie, echografie, CT, MRI, PET/CT en SPECT/CT. Daarnaast richt de radiologie zich op het uitvoeren van minimaal invasieve behandelingen onder controle van beeldvormende technieken en op nucleair geneeskundige behandelingen middels toediening van radioactieve stoffen (radiofarmaca). Radiologie is dus zowel een ‘denk’ als een ‘doe’ vak. De patiëntencontacten zijn meestal kortdurend van karakter maar kunnen ook langdurend zijn, bijvoorbeeld in het kader van de beeldgestuurde interventies en nucleair geneeskundige behandelingen. Als radioloog heb je bovendien intensief contact met vrijwel alle andere medisch specialisten in het ziekenhuis.

Door de enorme technische vernieuwingen op het gebied van de zogenaamde cross-sectionele beeldvormende technieken (zoals CT en MRI), multimodale beeldvormende technieken (zoals PET/CT en SPECT/CT), en de interventieradiologie is er sprake van een explosieve toename in het gebruik van deze hoogwaardige beeldvormende technieken en de beeldgestuurde interventies. De (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van moleculaire beeldvorming maken het bovendien mogelijk om naast anatomische informatie in toenemende mate ook functionele (fysiologische) informatie te verkrijgen met deze beeldvormende technieken.

Interesse in techniek, anatomie, fysiologie en pathologie

Als radioloog werk je veel met verschillende medische (beeldvormende) apparatuur. Je moet je interesseren voor techniek en optimalisatie van de medische toepassingen daarvan. Daarnaast zijn anatomie en fysiologie belangrijke aspecten van je werk. Je krijgt te maken met een breed scala aan ziektebeelden, als radioloog kun je immers het gehele lichaam in kaart brengen.

Radioloog als sparringpartner van de aanvrager/verwijzer

Door de centrale positie van de radiologie is het uitermate belangrijk dat de radioloog als de sparring partner van de aanvrager/verwijzer/ fungeert. Dit vereist gespecialiseerde kennis van zowel de beeldvorming als diagnostiek en behandeling van de binnen ieder specialisme voorkomende aandoeningen. Daarnaast is multidisciplinaire samenwerking essentieel, waarbinnen de radioloog een sturende rol zal moeten innemen ten aanzien van diagnostische algoritmes, aangezien veel klinisch beleid zowel initieel als tijdens de follow-up in belangrijke mate gebaseerd is op de uitkomsten van radiologische diagnostiek.

Radiologie in het UMC Utrecht

Vanwege de eerder beschreven technische ontwikkelingen op het gebied van beeldvormende technieken en beeldgestuurde behandelingen zijn de specialismen radiologie en nucleaire geneeskunde in het UMC Utrecht al sinds 2011 gefuseerd tot één afdeling beeldvormende technieken. Door deze integratie hebben de nucleaire geneeskundigen en radiologen in het UMC Utrecht al geruime tijd ervaring met de gezamenlijke acquisitie en interpretatie van gecombineerde (multimodale) beelden, beeldgestuurde behandelingen en opleiding van aios.

Gevarieerde opleiding en persoonlijke ontwikkeling

Wij bieden jou een gevarieerde opleiding tot radioloog op één van de grootste afdelingen radiologie & nucleaire geneeskunde van Nederland, met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. De afdeling is uitstekend geoutilleerd, met o.a. up-to-date CT-, MRI- , PET/CT- en SPECT/CT scanners, en is volledig gedigitaliseerd met een PACS (picture archiving and communication system). Er is een intensieve samenwerking met de afdeling radiotherapie op het gebied van beeldgestuurde (oncologische) behandelingen. Research wordt verricht op een groot aantal gebieden binnen alle speerpunten van het UMC Utrecht, met een focus op cerebrovasculaire en cardiovasculaire afwijkingen, oncologie, beeldgestuurde interventies en kinderradiologie. Daarnaast is er op de afdeling veel aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van ‘machine learning’ en ‘artificial intelligence’ binnen het vakgebied. Met de klinische afdelingen van het UMC Utrecht wordt intensief contact gehouden, o.a. door een groot aantal (±  80) klinische en multidisciplinaire besprekingen per week.

Op de afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde van het UMC Utrecht werken ongeveer 33 stafleden, 10 fellows, en 20 aios. Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling is sinds 2015 ondergebracht in het Center of Image Sciences (CIS), waarbinnen samen met de afdeling radiotherapie vorm wordt gegeven aan de innovatie op het gebied van diagnostiek en beeldgestuurde behandelingen. Op dit moment zijn er binnen het CIS ongeveer 140 promovendi betrokken bij basaal en klinisch wetenschappelijke activiteiten.

Vanwege de omvang van de afdeling is er veel aandacht voor een goede werksfeer. Van iedere aios wordt verwacht dat hij/zij zich collegiaal opstelt en op zijn/haar eigen wijze bijdraagt aan het behouden van de goede werksfeer. Het aantal instroomplaatsen wisselt en wordt jaarlijks vastgesteld door het landelijke Capaciteitsorgaan.

Programma opleiding Radiologie uitklapper, klik om te openen

De opleiding tot radioloog duurt 5 jaar, waarvan de eerste 2,5 jaar gericht zijn op een brede scholing in de 8 verschillende thema’s (common trunk). De tweede helft van de opleiding bestaat deels uit het verdiepen van één of twee thema’s (differentiaties, max. 1,5 jaar) en deels uit het verder ontwikkelen van de competenties binnen de algemene radiologie (min. 1 jaar).

Common trunk fase (Jaar 1-2,5)

Dit deel van de opleiding is voor iedereen gelijk. In het UMC Utrecht is deze fase opgedeeld in 30 stages van 1 maand. De thema’s die aan bod komen zijn neuro- en hoofd/halsradiologie, cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie, musculoskeletale radiologie, mammaradiologie, kinderradiologie, interventieradiologie en nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie.

Differentiatiefase (Jaar 2,5-5)

Tijdens de differentiatiefase krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in één of twee thema’s (differentiaties), waarbij de totale duur van de differentiaties maximaal 18 maanden mag zijn. De resterende opleidingstijd (minimaal 12 maanden) zal je werkzaam zijn binnen de algemene radiologie. De duur van de differentiaties verschilt per thema en bedraagt 18, 12 of 6 maanden (Tabel). Het kiezen van tenminste 1 differentiatie is verplicht en een differentiatie kan tijdens de opleiding slechts één keer worden gevolgd.

Differentiatie Duur in maanden (fulltime dienstverband) 
Cardiothoracale radiologie 18 maanden
Abdominale radiologie18 maanden
Interventieradiologie18 maanden
Nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie 18 maanden
Neuro- en hoofd/halsradiologie12 maanden
Musculoskeletale radiologie12 maanden
Mammaradiologie6 maanden
Kinderradiologie6 maanden

Onderwijs, toetsing en begeleiding

Het leren vindt voornamelijk ‘op de werkvloer’ plaats, onder andere door veelal directe begeleiding door een staflid. Daarnaast is er tijdens de dienst altijd een supervisor beschikbaar. Er is een uitgebreid landelijk, regionaal, lokaal en discipline-overstijgend onderwijsprogramma. Het lokale onderwijs op de afdeling bestaat uit het maandag/dinsdag onderwijs verzorgd door aios en stafleden, en het dagelijkse Heilig Half Uur (HHU) waarop de aios interessante en leerzame casuïstiek tonen. Het lokale onderwijs is gestructureerd naar orgaangebied. Toetsing vindt plaats op zowel formatieve als summatieve wijze, onder andere door de halfjaarlijkse landelijke (verplichte) voortgangstoets van de NVvR.

Affiliatieziekenhuizen

De medische vervolgopleiding Radiologie in het UMC Utrecht wordt verzorgd samen met de Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, het Meander Medisch Centrum Amersfoort en het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein binnen de Onderwijs‐ en Opleidingsregio (OOR) Utrecht. Als je je opleiding begint in het UMC Utrecht volg je het 3e en 4e jaar van de opleiding in een van deze partnerziekenhuizen. De aios die de opleiding zijn gestart in de partnerziekenhuizen zullen een deel van de opleiding (minimaal 1 jaar) in het UMC Utrecht volgen. Hierdoor doe je ervaring op in zowel een academische als perifere setting.

Differentiatie en fellowship uitklapper, klik om te openen

Differentiatiestages Radiologie

De afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde van het UMC Utrecht biedt alle acht differentiatiethema’s aan: cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie, interventieradiologie, nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie, neuro- en hoofd/halsradiologie, musculoskeletale radiologie, mammaradiologie en kinderradiologie.

Fellowships  Radiologie

De afdeling radiologie van het UMC Utrecht is geaccrediteerd voor de volgende fellowships (aansluitend aan de medische vervolgopleiding): cardiothoracale radiologie, abdominale radiologie, interventieradiologie, nucleaire geneeskunde, neuro- en hoofd/halsradiologie, mammaradiologie en kinderradiologie.

Maak kennis met de opleidingsgroep uitklapper, klik om te openen

Opleider
Mw. drs. M.G.G. (Monique) Hobbelink
Aandachtsgebied: Nucleaire geneeskunde

Plaatsvervangend opleider
Prof. dr. R.A.J. (Rutger Jan) Nievelstein
Aandachtsgebied: Kinderradiologie

Opleidingssecretaresses
Mw. Lydie van Rinsum en mw. Jacqueline Wermers

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heb je een vraag over de opleiding Radiologie? Neem contact op met:

Onderwijsbureau Radiologie
Afdeling Radiologie, E 01.132
088-7556688/0582
Onderwijs.radiologie@umcutrecht.nl

Als je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats Radiologie, kun je je open sollicitatie richten aan:

Mw. drs. M.G.G. (Monique) Hobbelink
Opleider Radiologie
UMC Utrecht
Afdeling Radiologie, E 01.132
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
088-7556688/0582

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet