Terug

Cursus ALS voor huisartsen

Huisartsen en specialisten oudergeneeskunde komen tijdens hun loopbaan vaak maar een paar keer met het ziektebeeld ALS in aanraking. De complexiteit van het ziektebeeld en het hoge tempo waarin problemen en de beslismomenten bij een ALS-patiënt elkaar opvolgen kan de patiënt, de familie en de zorgverleners overvallen. Om huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde beter te informeren over het ziektebeeld en alle klinische aspecten eromheen ontwikkelde e-Wise in samenwerking met het ALS Centrum een cursus ALS voor deze doelgroepen. De docenten zijn: docent palliatieve zorg drs. P.W. van Leeuwen,  revalidatiearts drs. E.K. Kruitwagen en revalidatiearts en dr W.K. Kruithof.