Terug

Similar sports participation as the general population in Dutch persons with haemophilia; results from a nationwide study

Similar sports participation as the general population in Dutch persons with haemophilia; results from a nationwide study

Tijdschrift

Haemophilia (2021; 1:10)

Auteurs

O. Versloot, E. van Balen, S. Hassan, S. Schols, F. Leebeek, J. Eikenboom, M. Coppens, L. van Vulpen, C. Smit, M. Driessens, J. van der Net, S. Gouw, K. Fischer.

Samenvatting in het Nederlands

Mensen met hemofilie sporten net zoveel als andere Nederlanders!

Bij de Van Creveldkliniek proberen we mensen met hemofilie te stimuleren om zoveel mogelijk te bewegen en te sporten. We weten dat een aanzienlijk deel van deze mensen dit ook doet, maar we wilden ook graag weten hoe dit is voor Nederlanders met hemofilie in het algemeen. Om hierachter te komen hebben we gegevens uit de “Hemofilie in Nederland” studie gebruikt. We hebben daarvoor gekeken hoeveel mensen met hemofilie sporten, welke sporten zij doen, hoeveel tijd per week zij aan sport besteden en hoe zich dit verhoudt tot de rest van Nederland.

De resultaten laten zien dat er heel veel gesport wordt door mensen met hemofilie en dat zij vrijwel net zoveel sporten als de rest van de Nederlanders. Bij volwassenen was het zelfs iets meer: 70% van de mensen met hemofilie sport tenminste één keer per week, tegen 58% in de rest van Nederland. We zien wel dat het minder werd naarmate mensen ouder worden, maar dat lijkt niets met hemofilie te maken te hebben, dat zien we namelijk bij iedereen. Volwassenen met hemofilie doen nog wel andere sporten. Zo wordt er door volwassenen met hemofilie nauwelijks gevoetbald, terwijl dit bij andere Nederlanders één van de populairste sporten is. De top 3 bij volwassenen met hemofilie bestaat uit fietsen, fitnessen en wandelen, terwijl de rest van de Nederlanders vooral aan fitness, hardlopen en voetbal doet.

Kinderen met hemofilie sporten net zoveel als kinderen zonder hemofilie (ongeveer 70%). Bij alle kinderen, zowel met als zonder hemofilie, is voetbal de meest beoefende sport. Dit laat zien dat kinderen meer aan risicosporten doen dan volwassenen.

Per week doen kinderen gemiddeld 1 uur langer aan sport dan volwassenen: ruim 4 uur tegen ruim 3 uur per week, maar ook dit lijkt niets met hemofilie te maken te hebben, dit zien we ook bij iedereen.

Tenslotte zagen we bij volwassenen nog dat de ernst van de hemofilie uitmaakt wel degelijk: volwassenen met ernstige hemofilie deden minder aan sport dan volwassenen met matige of milde hemofilie. Bij kinderen zagen we dit verschil niet.

Het hele artikel is hier te lezen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.14366 (Engels)

English summary

People with haemophilia exercise just as much as other Dutch people!

We encourage people with haemophilia to exercise and play sports as much as possible at the Van Creveldkliniek. We know that a significant proportion of these people do this, but we also wanted to know what this is like for Dutch people with haemophilia in general. To assess this, we used data from the “Haemophilia in the Netherlands” study. We looked at how many people with haemophilia play sports, which sports they do, how much time per week they spend on sports and how this compared to the rest of the Netherlands.

The results show that people with haemophilia play a lot of sports and that they exercise almost as much as the rest of the Dutch population. It was even slightly more in adults: 70% of people with haemophilia exercise at least once a week, compared to 58% in the rest of the Netherlands. We did see that this decreases as people get older, but that doesn't seem to have anything to do with haemophilia, because we see this in everyone who is getting older. However, adults with haemophilia do other sports than the general population. For example, adults with haemophilia hardly play football, while this is one of the most popular sports among other Dutch people. The top 3 among adults with haemophilia consists of cycling, fitness and walking, while the rest of the Dutch population is mainly active in fitness, running and football.

Children with haemophilia exercise just as much as children without haemophilia (about 70%). Among all children, both with and without haemophilia, football is the most practiced sport. This shows that children participate in risk sports more than adults.

Children spend an average of 1 hour longer in sport per week than adults: more than 4 hours against more than 3 hours a week, but this also seems to have nothing to do with haemophilia, as this is a general picture.

Finally, we saw that severity of haemophilia does matter in adults: adults with severe haemophilia exercised less than adults with moderate or mild haemophilia. We did not see this difference in children.

The full article can be read here: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.14366

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet