Terug

HOVON 114

HOVON 114

Wetenschappelijk onderzoek

Inductie- en consolidatiebehandeling met pomalidomide gecombineerd met carfilzomib en dexamethason, gevolgd door onderhoudsbehandeling met pomalidomide of pomalidomide en dexamethason voor patiënten met multipel myeloom in progressie na een eerstelijnsbehandeling met lenalidomide en bortezomib

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit onderzoek is om de veiligheid en effectiviteit van pomalidomide in combinatie met carfilzomib en een lage dosis dexamethason te onderzoeken en te zien of de ziekte verbetert met deze behandeling. Verder wordt onderzocht of een onderhouds-behandeling met pomalidomide meer effectief is met of zonder de toevoeging van dexamethason.

In dit onderzoek wordt de combinatie van pomalidomide, carfilzomib en dexamethason onderzocht. Pomalidomide wordt als capsule ingenomen. Het is een geneesmiddel dat de werking van het immuunsysteem kan veranderen of reguleren. Carfilzomib wordt toegediend via een infuus. Het remt de werking van een eiwit dat myeloomcellen aanzet tot celdeling. Dexamethason wordt als tablet ingenomen. Het is een geregistreerd geneesmiddel dat al wordt gebruikt bij de behandeling van multipel myeloom.

Opzet van de studie uitklapper, klik om te openen

Iedereen, die deelneemt aan dit onderzoek, wordt behandeld met pomalidomide, carfilzomib en dexamethason. De behandeling die u krijgt, is verder afhankelijk van de behandeling die u eerder heeft gekregen in het HOVON 95-onderzoek. Hieronder wordt de behandeling toegelicht.

Inductiechemotherapie

De behandeling begint met vier kuren inductiechemotherapie. Eén kuur bestaat uit 28 dagen. Op dag 1, 2, 8, 9, 15 en 16 zal de carfilzomib in het ziekenhuis worden toegediend via een infuus. U hoeft hiervoor niet te worden opgenomen. Daarnaast slikt u op dag 1 tot met 21 dagelijks pomalidomide en op dag 1, 2, 8, 9, 15 en 16 dexamethason.

In voorgaande studies met carfilzomib is bij een aantal patiënten het tumorlysissyndroom opgetreden. Dit kan optreden als uw kwaadaardige cellen te snel afsterven. Om te voorkomen dat u hier last van krijgt, is het belangrijk dat u veel vocht binnen krijgt. Dit kan door goed te drinken of eventueel door het krijgen van vocht via een infuus. In sommige gevallen zal de arts preventief medicatie geven.

Hoge dosis melfalan (HDM)-behandeling en autologe stamceltransplantatie

Als u in het HOVON 95-onderzoek niet behandeld bent met hoge dosis melfalan (HDM) en autologe stamceltransplantatie, dan kan deze behandeling in dit onderzoek alsnog gegeven worden. Als u deze behandeling al wel gehad heeft, dan wordt deze nu overgeslagen.
HDM en autologe stamceltransplantatie is inmiddels een veel toegepaste behandeling voor patiënten met multipel myeloom. Uw arts kan u uitleggen wat deze behandeling inhoudt.

Consolidatiebehandeling

De consolidatiebehandeling bestaat opnieuw uit vier kuren met een combinatie van carfilzomib, pomalidomide en dexamethason. Deze kuren beginnen óf direct na de vier inductiekuren óf, als u HDM en autologe stamceltransplantatie krijgt, na de stamceltransplantatie.

Onderhoudsbehandeling

Door loting wordt bepaald of u vervolgens een onderhoudsbehandeling krijgt met pomalidomide en dexamethason of met alleen pomalidomide. Uw arts heeft geen invloed op de loting.
Uw onderhoudskuren beginnen aansluitend aan de voorgaande kuren. Een kuur bestaat uit 28 dagen. U slikt op dag 1 tot met 21 dagelijks pomalidomide en als u daarvoor heeft geloot, op dag 1, 8, 15 en 22 dexamethason. Deze behandeling wordt zo lang mogelijk voortgezet, tot aan eventueel terugkeren van de ziekte. 

Deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, Mw. Prof. Dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog, via onderstaande contactgegevens.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet