Terug

LyRICX

LyRICX

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide, of niet te opereren slokdarm- of maagkanker. Onderzocht wordt welke combinatie van chemotherapie het beste effect heeft op de ziekte.

Doel onderzoek uitklapper, klik om te openen

Deze studie onderzoekt welke combinaties van celdodende middelen (chemotherapie) het beste werken bij patiënten met uitgezaaide, of niet te opereren slokdarm- of maagkanker. Er wordt gekeken naar de verlenging van levensduur en ook welke bijwerkingen de behandelingen kunnen geven. Er worden drie verschillende combinaties van chemotherapie onderzocht in deze studie.

Voorwaarden uitklapper, klik om te openen

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben uitgezaaide of niet te opereren slokdarm- of maagkanker.
 • Patiënten hebben van te voren geen radiotherapie of chemotherapie behandeling gehad.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Sinds het tweede kwartaal van 2022 is het mogelijk om chemotherapie CapCar of CapOx voor patiënten met uitgezaaide slokdarm- of maagkanker te combineren met immuuntherapie (nivolumab).

Dit is echter alleen mogelijk als de tumor bepaalde kenmerken heeft, namelijk de aanwezigheid van voldoende PD-L1 eiwit.

In de LyRICX studie worden deelnemers waarbij er in de tumor weinig of geen PD-L1 eiwit aanwezig is door loting verdeeld in 3 groepen:

 • Groep 1: behandeling met capecitabine en oxaliplatin (CapOX).
 • Groep 2: behandeling met capecitabine en carboplatin (CapCar).
 • Groep 3: behandeling met 5-fluorouracil (5-FU) met folinezuur en liposomaal irinotecan (F-Naliri).

Deelnemers waarbij in de tumor voldoende PD-L1 eiwit aanwezig is, worden door loting verdeeld in 2 groepen:

 • Groep 1: behandeling met capecitabine en oxaliplatin (CapOX) gecombineerd met nivolumab.
 • Groep 2: behandeling met capecitabine en carboplatin (CapCar) gecombineerd met nivolumab.

Toelichting van de 3 verschillende groepen

Groep 1

Patiënten krijgen een behandeling met CapOX. Dit is een combinatie van capecitabine en oxaliplatin. Patiënten krijgen op de eerste dag van een drie-wekelijks periode (kuur) een infuus met oxaliplatin. Gedurende de eerste 2 weken van elke kuur neemt de patiënt capecitabine tabletten in en gedurende de derde week niet. Na 9 weken (= 3 kuren) wordt een CT-scan gemaakt om te kijken hoe de ziekte heeft gereageerd. Als de tumor/uitzaaiingen niet zijn gegroeid en er geen nieuwe uitzaaiingen bij zijn gekomen, volgen opnieuw 3 kuren met CapOX. Na deze cyclus (totaal 6 kuren) wordt opnieuw een evaluatie CT-scan gemaakt. Indien de behandeling nog steeds een positief effect heeft zal de behandeling doorgaan met alleen capecitabine tabletten om de tumor onder controle te houden met zo min mogelijk bijwerkingen. Bij deelnemers waarbij in de tumor voldoende PD-L1 eiwit aanwezig is, zal de chemotherapie worden gecombineerd met Nivolumab.

Groep 2

Patiënten krijgen een behandeling met CapCar. Dit is een combinatie van capecitabine en carboplatin. Patiënten krijgen op de eerste dag van een drie-wekelijkse periode (kuur) een infuus met carboplatin. Gedurende de eerste 2 weken van elke kuur neemt de patiënt carboplatin tabletten in en gedurende de derde week niet. Na 9 weken (= 3 kuren) wordt een CT-scan gemaakt om te kijken hoe de ziekte heeft gereageerd. Als de tumor/uitzaaiingen niet zijn gegroeid en er geen nieuwe uitzaaiingen bij zijn gekomen, volgen opnieuw 3 kuren met CapCar. Indien na 6 kuren de tumor/uitzaaiingen niet zijn gegroeid en er geen nieuwe uitzaaiingen bij zijn gekomen, zal de behandeling doorgaan met alleen carboplatine tabletten. Bij deelnemers waarbij in de tumor voldoende PD-L1 eiwit aanwezig is, zal de chemotherapie worden gecombineerd met Nivolumab.

Groep 3

Patiënten krijgen een behandeling met F-Naliri. Dit is een combinatie van 5-fluorouracil (5-FU) met folinezuur en liposomaal irinotecan. Patiënten krijgen op de eerste dag van een twee-wekelijkse periode (kuur) een infuus met 5-FU. Voor de behandeling met F-Naliri krijgen patiënten een Port a Cath (PAC/poortkatheter). Het infuus met 5-FU wordt op de dagbehandeling aangesloten op de PAC. Vervolgens kan de thuiszorg bij patiënten thuis de infuuspomp afkoppelen. De behandeling via de infuuspomp duurt in totaal 46 uur. Elke 9 weken wordt een CT-scan gemaakt om te kijken hoe de ziekte heeft gereageerd. Als de tumor/uitzaaiingen niet zijn gegroeid en er geen nieuwe uitzaaiingen bij zijn gekomen, kan de behandeling worden voortgezet. Deelnemers waarbij in de tumor voldoende PD-L1 eiwit aanwezig is, komen niet in aanmerking voor de behandeling

Toelichting Port a Cath

Port a Cath (PAC) is een onderhuids ingebracht toedieningssysteem (een klein doosje van ongeveer 1 á 2 centimeter). Het doosje is verbonden met een fijn lang slangetje (katheter). Elke keer wanneer er een infuus nodig is wordt via de PAC de behandeling toegediend en is het elke keer aanprikken van een ader niet meer nodig. Een PAC wordt ingebracht op de operatiekamer onder algehele narcose.

De behandeling wordt gestopt als uitklapper, klik om te openen

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen uitklapper, klik om te openen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De bijwerkingen van de middelen in deze studie zijn niet anders indien patiënten buiten deze studie worden behandeld. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze behandeling zijn:

Capecitabine

 • Buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, verminderde eetlust
 • Ontsteking van het mondslijmvlies
 • Hand-voetsyndroom (jeuk, roodheid, pijn of zwelling van handen en/of voeten)
 • Vermoeidheid, zwakte

Oxaliplatin

 • Verminderd of juist prikkelend gevoel in de handen en de voeten, vaak uitgelokt of verergerd
  door koude (sensore neuropathie)
 • Buikpijn, diarree, obstipatie, misselijkheid, braken, veranderde smaak, verminderde eetlust, gewichtsverandering
 • Ontsteking van het (mond)slijmvlies
 • Verminderde werking van het beenmerg, met onder andere bloedarmoede, bloedneuzen en verminderde afweer met kans op koorts en infecties als gevolg
 • Hand-voetsyndroom (jeuk, roodheid, pijn of zwelling van handen en/of voeten)
 • Vermoeidheid, zwakte
 • Haaruitval
 • Allergische/anafylactische reacties
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Hoesten, kortademigheid
 • Veranderingen in bloedwaarden (suiker, zouten, leverwaarden)
 • Reacties op de plaats van injectie.

De combinatie van oxaliplatin met capecitabine geeft geen extra bijwerkingen.

Carboplatin

 • Buikpijn, misselijkheid, braken, buikkramp
 • Verminderde werking van het beenmerg, met onder andere bloedarmoede, vermindering van de bloedplaatjes en de witte bloedlichaampjes als gevolg zwakte
 • Gehoorverlies (meestal zonder dat de patiënt dat merkt)
 • Vermindering van de nierfunctie
 • Veranderingen in bloedwaarden (zouten, leverwaarden, urinezuur)

De combinatie van carboplatine met capecitabine geeft geen extra bijwerkingen.

5-fluorouracil

 • Buikpijn, diarree, misselijkheid
 • Braken, verminderde eetlust
 • Ontsteking van het (mond)slijmvlies,
 • Hand-voetsyndroom (jeuk, roodheid, pijn of zwelling van handen en/of voeten)
 • Vermoeidheid, zwakte
 • Verminderde werking van het beenmerg, met onder andere bloedarmoede, bloedneuzen en verminderde afweer met kans op infecties als gevolg
 • Hartklachten, afwijkingen op het hartfilmpje
 • Spasmen van de luchtwegen
 • Haaruitval
 • Verhoging van het urinezuur.

Liposomaal irinotecan

 • Buikpijn, diarree (bij 13% ernstig), misselijkheid, braken, verminderde eetlust, gewichtsverlies
 • Ontsteking van het (mond)slijmvlies
 • Verminderde werking van het beenmerg, met onder andere bloedarmoede, vermindering van de bloedplaatjes en de witte bloedlichaampjes als gevolg
 • Vermoeidheid, zwakte
 • Haaruitval
 • Uitdroging
 • Koorts
 • Veranderingen in bloedwaarden (zouten)
 • Vocht (oedeem) in de benen
 • Duizeligheid

De combinatie van liposomaal irinotecan en 5-FU geeft geen extra bijwerkingen. Folinezuur geeft slechts zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen) bijwerkingen.

Nivolumab

 • Verminderde eetlust.
 • Diarree (waterige, dunne of zachte ontlasting), misselijkheid.
 • Huiduitslag, jeuk.
 • Vermoeidheid.

De combinatie van Nivolumab met chemotherapie geeft geen extra bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt uitklapper, klik om te openen

 • Tijdens het onderzoek wordt er extra bloed afgenomen.
 • Elke drie weken vullen patiënten een korte vragenlijst (5 á 10 minuten) in over neuropathie (onder andere klachten van tintelingen in de vingers en voeten).
 • Op drie momenten tijdens de studie zullen patiënten ontlasting inleveren. Voor het inleveren van de ontlasting houden patiënten gedurende drie dagen een eetdagboekje bij.
 • Optioneel is het afnemen van extra weefsel voor wetenschappelijk onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen uitklapper, klik om te openen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC
 • LUMC
 • UMC Utrecht

Hoofdonderzoeker uitklapper, klik om te openen

Dr. N. Haj Mohammad 

Contact uitklapper, klik om te openen

Als u vragen hebt over het onderzoek of als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, neem dan contact op met Dr. N. Haj Mohammad, de onderzoeker. Dat kan via het secretariaat van het Trialbureau.

T. 088 75 562 63
E. oncology-trials-secretariat@umcutrecht.nl 

Of u kunt deelnemen is niet zeker. De onderzoeker zal eerst, op basis van de medische gegevens, beoordelen of u voldoet aan alle criteria voor deelname.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet