Terug

Hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen

Ziektebeeld

Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van de hartslag. De hartslag kan te snel, te langzaam of onregelmatig zijn. Meer uitleg over de bouw en werking van het hart.

Mijn patiënt doorverwijzen

Meer over hartritmestoornissen

Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen:

Een te snel hartritme (tachycardie)

Bij een te snel hartritme loopt uw hartslag in rust op tot meer dan 100 slagen per minuut. Het hart kan dan soms niet meer voldoende bloed rondpompen. Daardoor krijgen de organen, zoals hersenen, nieren, lever en de hartspier zelf te weinig zuurstof. Medische hulp is dan noodzakelijk.

Een te snel en onregelmatig hartritme (fibrilleren)

Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij hartspiercellen extreem snel, onregelmatig en chaotisch samentrekken. De stoornis kan zowel uitgaan van de boezems (boezemfibrilleren) als van de kamers (kamerfibrilleren):

Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren beperkt zich tot de boezems en is meestal niet acuut gevaarlijk. De kamers werken nog vrij normaal, maar kloppen onregelmatig. Sommige mensen merken hier helemaal niets van. Anderen kunnen het gevoel hebben dat hun hart op hol slaat.

Kamerfibrilleren

Kamerfibrilleren is levensgevaarlijk. Hierbij is het hele hart betrokken. Het hart pompt niet meer, de bloeddruk valt weg en de verschillende weefsels en organen krijgen geen zuurstof meer. Er is sprake van een ‘hartstilstand’. De patiënt verliest het bewustzijn en moet onmiddellijk gereanimeerd worden. Door het toedienen van een elektrische schok (defibrilleren) kan het hart weer teruggebracht worden naar zijn natuurlijke, normale ritme.

Een te langzaam hartritme (Bradycardie)

Het hartritme daalt in rust tot minder dan 50 slagen per minuut. U kunt u moe voelen of minder goed inspannen. Is uw hartritme helemaal afwezig, dan noemen we dat een asystolie. U raakt dan bewusteloos en moet gereanimeerd worden.

Hartritmestoornissen

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Symptomen uitklapper, klik om te openen

Als gevolg van een ritmestoornis kunt u last hebben van:

 • hartkloppingen
 • hartbonzen
 • hartoverslagen
 • pijn op de borst
 • kortademigheid
 • duizeligheid
 • (neiging tot) wegraken

Bijkomende klachten kunnen zijn:

 • transpireren
 • een onaangenaam gevoel
 • een gevoel van angst en misselijkheid

Oorzaken uitklapper, klik om te openen

De belangrijkste oorzaken van hartritmestoornissen zijn:

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Om vast te stellen welke hartritmestoornis u hebt, zal de arts (cardioloog) u onderzoeken. Mogelijke onderzoeken zijn:

Behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling van hartritmestoornissen kan bestaan uit:

Wetenschappelijk onderzoek

Elektrofysiologie houdt zich bezig met het opsporen en behandelen van hartritmestoornissen.  We weten nog lang niet alles over hartritmestoornissen. Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om meer kennis hierover op te doen en behandelmogelijkheden te verbeteren of te ontwikkelen. Binnen de afdeling elektrofysiologie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar onder andere:

Aritmogene rechter ventrikel dysplasie/cardiomyopathie

Aritmogene Rechter Ventrikel Dysplasie/Cardiomyopathie is een erfelijke hartspierziekte. Verschijnselen van de ziekte kunnen zijn:

 • kamerritmestoornissen
 • een verhoogde kans op plotseling overlijden
 • hartspierafwijkingen van  met name de rechter hartkamer

Het onderzoek richt zich op de verbetering van de diagnostiek en op de efelijke achtergrond van de ziekte.

Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij boezemfibrilleren is de elektrische prikkelvorming en geleiding in de boezems van het hart verstoord. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de verbetering van de behandeling (ablatie). Ook onderzoeken we de onderliggende mechanismen en erfelijke aanleg bij patiënten met een onbegrepen oorzaak van boezemfibrilleren.

Cardiale resynchronisatie therapie (CRT)

Cardiale resynchronisatie therapie is een behandeling voor patiënten met hartfalen waarbij de twee hartkamers niet gelijktijdig samentrekken. Een speciale pacemaker zorgt ervoor dat de linker en rechter hartkamer weer gelijktijdig (synchroon) samentrekken. Hierdoor kan de pompkracht van het hart verbeteren. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op het verbeteren en verder ontwikkelen van deze therapie.

Idiopathische hartritmestoornissen

Idiopathisch betekent dat niet bekend is waardoor hartritmestoornissen , zoals boezemfibrilleren of kamerfibrilleren, veroorzaakt worden. Met wetenschappelijk onderzoek kijken we heel uitgebreid  naar de resultaten van alle diagnostische onderzoeken die bij een patiënt gedaan zijn en doen we onderzoek naar erfelijke aanleg. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere behandelmogelijkheden, maar ook tot onderzoek en behandeling van bijvoorbeeld de familieleden van de patiënten .

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Ons doel: minder hart- en vaatziekten. Hieraan werken we elke dag tijdens de patiëntenzorg, door wetenschappelijk onderzoek en door onderwijs.

Uw zorg in het Hart- en vaatcentrum: hier klopt alles voor u!

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

De visie van het UMC Utrecht op hart- en vaatziekten: hier klopt alles voor u! Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie, en de spoedeisende hulp.

Naar het hart- en vaatcentrum

Meer informatie

Er zijn verschillende websites met betrouwbare informatie over hart- en vaatziekten. Wij raden u de volgende websites aan:

Verpleegafdeling Cardiologie (verpleegafdeling B4 west)

8.7
Gemiddelde beoordeling van onze patiënten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Elektrofysiologie

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek cardiologie, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Polikliniek Cardiologie

Telefoonnummer: 088 755 61 89
Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
Overige contactgegevens

De polikliniek cardiologie heeft meerdere spreekuren:

 • aangeboren hartafwijkingen
 • elektrofysiologie
 • harttransplantatie
 • verpleegkundig spreekuur hartfalen

Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de Bergman Clinics.

Contactgegevens van de diverse spreekuren >

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling hartfunctie.

Polikliniek Hartfunctieafdeling

Telefoonnummer: 088 755 72 60
De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.

Twee tot vier weken na ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek voor het hartrevalidatieprogramma.

Polikliniek Hartrevalidatie

Telefoonnummer: 088 755 72 46 Email adres: hartrevalidatie@umcutrecht.nl
Overige contactgegevens

Bent u verhinderd voor een van de onderdelen van het hartrevalidatieprogramma? Laat ons dit op tijd weten.

Verpleegafdeling Cardiologie (verpleegafdeling B4 west)

Wilt u contact opnemen met de verpleegafdeling cardiologie, B4 west?

088 755 72 51

Verpleegafdeling Cardiothoracale chirurgie (B4 oost)

U bereikt de afdeling B4 oost via het nummer

Telefoonnummer: 088 75 572 52

Verpleegafdeling Hartbewaking (CCU)

Op de hartbewaking mag u bezoek ontvangen tussen 15.00 - 20.00 uur. 

Er mogen maximaal twee personen per keer op bezoek komen. 

Hebt u vragen?  U kunt ons bereiken op: 088 755 6336

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet