Terug

Elektroconvulsie- therapie (ECT)

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Behandeling

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een behandeling waarbij met behulp van een kortdurende elektrische impuls een epileptisch insult wordt opgewekt. Een epileptisch insult is een ontlading in de hersenen, waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt. Tijdens de behandeling is iedere patiënt onder narcose en krijgt hij of zij een spierverslappend middel toegediend.

> Mijn patiënt doorverwijzen

Voor wie?

ECT kunnen we inzetten als een depressie niet goed behandelbaar is met medicatie. Daarnaast passen we ECT toe bij andere stemmingsproblemen, zoals een manie bij de bipolaire stoornis. Ook iemand met katatonie, een toestand die kan optreden bij stemmingsstoornissen of bij psychose, reageert soms goed op ECT.

Resultaten

Wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat ECT een zeer doeltreffende behandeling kan zijn. ECT is het meest onderzocht bij depressie. Zelfs in een groep van moeilijk behandelbare patiënten, die al meerdere medicijnen hadden geprobeerd, herstelden 7 van de 10 patiënten geheel.

Voorlichtingsfilm

Wat is elektroconvulsietherapie?

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Tijdens een gesprek op onze polikliniek wordt samen met één van onze behandelaren bekeken of ECT een mogelijk geschikte behandelmethode voor u is. De behandelaar zal hierbij ook uitleg geven over de uitvoering en werkzaamheid van de behandeling. Als u dat wilt, kunnen uw naasten bij de voorlichting aanwezig zijn. Voordat we met de behandeling beginnen, is het meestal nodig dat u uw medicijngebruik afbouwt, of er helemaal mee stopt.

ECT boek

ECT boek

Ter voorbereiding op uw ECT-behandeling hebben we een digitaal boek gemaakt. Het wachtwoord om het boek te bekijken ontvangt u van de verpleegkundige tijdens de voorbereiding op uw behandeling.
Download de pdf (in plaats van in de browser openen) om deze optimaal te kunnen bekijken. 

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling vindt plaats in de ECT-ruimte van het behandelcentrum (de OK). In de ECT-ruimte krijgt u een infuusnaald in uw hand of arm als u deze nog niet had. Dit infuus is voor het toedienen van het narcosemiddel (de verdoving) en een spierverslappend middel. Er worden elektroden op uw hoofd geplaatst. Daarna wekken we met een kortdurende elektrische stroom een epileptische aanval op. Dit alles gebeurt onder voortdurende controle van hart- en hersenactiviteit. De behandeling vindt twee tot drie keer per week plaats, meestal gedurende een aantal weken. Gemiddeld zijn twaalf tot veertien behandelingen nodig.

Spierverslappers

Normaal gesproken treden tijdens een toeval schokkende bewegingen op van armen en benen. Omdat u middelen hebt gekregen die de spieren verslappen, blijft u toch rustig liggen. Binnen enkele minuten wordt u weer wakker. U herinnert u dan niets van wat er is gebeurd.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Van de ECT-behandeling herinnert u zich niets. Het is mogelijk dat u zich bij het ontwaken niet goed kunt oriënteren en het gevoel heeft dat alles vreemd is. Ook kan het zijn dat u zich direct na de behandeling niet kunt herinneren wat er kort voorafgaand aan de behandeling is gebeurd. Dit verdwijnt meestal binnen één tot twee uur na de ECT.

De eerste uren na de ECT is het mogelijk dat u last heeft van hoofdpijn, die in bijna alle gevallen in de loop van de dag verdwijnt. Zo nodig kunt u van te voren een pijnstiller krijgen die deze klachten kunnen verlichten.

Geheugenverlies

De bijwerking die het meest voorkomt, is het optreden van geheugenstoornissen. Gebeurtenissen in de dagen voorafgaand aan de ECT-behandeling kunt u bijvoorbeeld vergeten zijn. Gewoonlijk is dat binnen enkele weken na de laatste behandeling weer over. Een klein aantal patiënten heeft na een jaar nog geheugenproblemen, voornamelijk van de periode kort voor de ECT. De verpleegkundige begeleidt u bij het omgaan met eventuele geheugenproblemen.

Wetenschappelijk onderzoek

De PRECISER studie: onderzoek naar het verbeteren van ECT behandeling

De PRECISER studie is een dubbelblinde gerandomiseerde multicenter geneesmiddelen studie, waaraan totaal 100 patiënten kunnen deelnemen.

Dit onderzoek heeft als doel een nieuwe en betere vorm van ECT te ontwikkelen. Om dit te bereiken kijken we naar twee aspecten van ECT, te weten de bijwerkingen en de voorspelbaarheid van het effect. Lees meer >

Studie naar het effect van ECT op de hippocampus

Elektroconvulsietherapie (ECT) lijkt het hersenweefsel in de hippocampus niet te beschadigen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht, dat keek naar de effecten van ECT. Deze therapie, veelal toegepast bij ernstige depressie, is al lang onderwerp van discussie vanwege de mogelijke negatieve gevolgen ervan. De onderzoekers zagen ook aanwijzingen dat de therapie het vermogen van de hersenen om zichzelf te reorganiseren bevordert. Lees meer >

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Zorgverleners

Binnen de zorglijn Stemming & Psychose bieden we hoogwaardige diagnostiek en patiëntenzorg aan volwassen patiënten met stemmingsstoornissen. Denk hierbij aan depressie en unipolaire of bipolaire stoornis. Ook patiënten met een tweede psychose of een moeilijk behandelbare psychose verblijven hier, net als patiënten die in aanmerking komen voor ECT.

De diagnostiek en behandeling staan onder verantwoordelijkheid van een psychiater die waar nodig nauw samenwerkt met de andere disciplines. ECT wordt gegeven op de OK. Hier werkt o.a. de anesthesie aan mee.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Stemming & Psychose

Telefoonnummer: 088 - 755 6370 Email adres: secretariaat33@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Verpleegafdeling Stemming & Psychose

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Telefoonnummer: 088-7555888
Email adres: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet