Terug

MitraClip implantatie

MitraClip implantatie

Behandeling

Een MitraClip implantatie is een behandeling die wordt toegepast als sprake is van een ernstige lekkage van één van uw hartkleppen, de mitralisklep.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Om de behandeling van met een MitraClip toe te lichten volgen we de heer Velo.

De heer Velo voelde zich al een tijdje niet meer zo fit. ‘Ik kon geen nacht meer doorslapen. Als ik in bed lag werd ik snel benauwd en moest ik rechtop gaan zitten. Ook overdag was ik snel moe en had veel pijn in mijn buik. Ik was wel verrast toen de artsen na diverse onderzoeken vertelden dat de klachten niet te maken hadden met mijn buik, maar met mijn hart.’ 

Na onderzoek door de cardioloog wordt duidelijk dat de hartklep tussen de linkerboezem en de linkerkamer van de heer Velo niet meer goed afsluit. Hierdoor lekt bloed in het hart terug naar de hartboezem, wat ook effect heeft op zijn longen. Door zo’n lekkende mitralisklep kan op den duur de pompfunctie van het hart achteruit gaan. 

Onderzoeken die  

Polikliniek anesthesiologie

Voorafgaand aan de behandeling brachtbrengt de heer Velo een bezoek aan de polikliniek anesthesiologie. Hier heeft hij onder andere een gesprek met de anesthesioloog. Deze gaat met de heer na of er bijzonderheden zijn die van belang zijn voor de narcose . Zo geeft de heer Velo aan welke medicijnen hij gebruikt en of hij ergens allergisch voor is.

Opname

Een dag voor de ingreep komt  de heer Velo naar het ziekenhuis voor opname op de verpleegafdeling cardiologie (B4 west). De cardioloog geeft informatie over de ingreep. De verpleegkundige verzamelt gegevens en geeft informatie over het verwachte verloop van de opname.

Eten en drinken

Om braken en misselijkheid tijdens en na de ingreep te voorkomen wordt een nuchterbeleid afgesproken. Dat wil zeggen dat de heer Velo na een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Dit tijdstip is afhankelijk van het tijdstip waarop de ingreep gepland staat. 

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Verpleegkundigen brengen de heer Velo met bed naar de dagbehandeling van de hartkatheterisatiekamer (HCK), daarna naar de behandelkamer. Hier mag hij overstappen op de behandeltafel. 

De HCK-medewerkers sluiten de heer aan op diverse apparatuur. Zo worden zijn hartritme en ademhaling gecontroleerd. Daarnaast krijgt hij een infuusnaaldje in de arm en brengt de anesthesist hem onder algehele narcose.

Op het moment dat hij onder narcose is gebracht, krijgt de heer Velo twee slangen  in de keel. Eén slang helpt hem met ademhalen en de tweede is een slang die tijdens de procedures opnames maakt van de mitralisklep. De echokop maakt beelden die nodig zijn om de MitraClip™ te kunnen plaatsen.

Dr. Kraaijeveld en dr. Voskuil tijdens een procedure

De cardiologen Adriaan Kraaijeveld (links) en Michiel Voskuil (rechts) voeren de behandeling uit bij de heer Velo Zij plaatsten de MitraClip via de lies.

Gereedmaken van het MitraClip systeem

Ondertussen bereiden twee verpleegkundigen de MitraClip voor. Ze zetten deze op het systeem dat de cardioloog  gebruikt om de MitraClip te plaatsen.  

Aansluiten van het MitraClip systeem

De cardioloog  brengt de MitraClip in via de lies tot in het hart, precies op de plek die eerst is bepaald. Het manoeuvreren van de MitraClip op de locatie van de mitralisklep van de heer Velo is zeer precies werk. Eenmaal op de juiste plek, sluiten de cardiologen de MitraClip. Hiermee  klemmen de klepbladen van de lekkende hartklep aan elkaar ,zodat de lekkage verminderd.  

Locatiebepaling MitraClip

Via de echokop controleren de cardiologen of de MitraClip zorgt voor voldoende vermindering van de kleplekkage. De kleuren laten zien of het bloed de goede kant op stroomt. Is dat het geval – zoals hier op de foto – dan is de behandeling klaar. Blijkt het nog niet voldoende, dan wordt mogelijk gekozen voor het aanbrengen van een tweede, of soms een derde MitraClip.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer twee tot drie uur.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Na de behandeling gaat de heer Velo naar de uitslaapkamer (recovery kamer).om de narcose te laten uitwerken. Pas als zeker is dat alles in orde is, gaat hij weer naar zijn eigen kamer op de verpleegafdeling. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig zijn bloeddruk en hartritme.

De cardioloog komt dezelfde dag vertellen hoe het plaatsen van de MitraClip is gegaan en of er nog bijzonderheden zijn.

Onderzoeken na de behandeling

Na de behandeling krijgt de heer Velo nog een aantal onderzoeken zoals

 • echo van uw hart (via de borstkas)
 • een hartfilmpje (ecg)

Weer naar huis

Bij de heer Velo is alles in orde. Twee dagen na de behandeling gaat hij naar huis.

Hoe is het nu met de heer Velo?

De heer Velo ging na twee dagen naar huis. Hij kreeg – net als alle patiënten – leefregels mee . Want het échte herstel begint natuurlijk thuis. Na drie maanden kwam hij op controle bij de cardioloog die de behandeling heeft uitgevoerd, Dr. Kraaijeveld. De heer Velo is blij om te horen dat de operatie volledig is geslaagd.

Hij voelt zich drie maanden na de ingreep beter dan voor de behandeling. Wel is hij af en toe nog benauwd. Dat komt waarschijnlijk door een onregelmatige hartslag en hiervoor krijgt de heer Velo nu medicijnen. De komende maanden blijft de heer Velo nog onder controle. Zijn hartritme wordt binnenkort een keer 24 uur gemeten via een speciaal kastje.

Complicaties

De kans op complicaties is relatief laag, maar de volgende complicaties kunnen voorkomen:

 • bloeding in de lies; 
 • bloeding in het hartzakje;
 • beschadiging van de mitralisklep waarvoor spoedoperatie nodig is;
 • CVA (herseninfarct of beroerte);
 • noodzaak tweede ingreep als eerste ingreep niet leidt tot voldoende afname lekkage;
 • overlijden.

Leefregels

Na de ingreep dient u zich aan diverse leefregels te houden:

 • Het is belangrijk de medicijnen (inclusief de voorgeschreven bloedverdunners) in te nemen volgens voorschrift van de arts.
 • Wond zorg: indien de wondjes in de lies niet droog zijn: een nieuwe pleister erop doen. Thuis de vochtige pleister altijd vervangen door een nieuwe in verband met het risico op een infectie. Een eventuele bloeduitstorting of hematoom kan naar beneden uitzakken. Deze verkleurt langzaam en verdwijnt na ongeveer zes weken.
 • Bij liesproblemen zoals pijn, nabloeding of zwelling kunt u dit melden bij de huisarts of huisartsenpost.
 • Baden/douchen: de eerste week mag u niet in bad, wel kortdurend (5 minuten) douchen.
 • Autorijden en fietsen: de eerste twee weken mag u niet autorijden of fietsen. Daarna beoordeelt de cardioloog (tijdens het eerste polikliniekbezoek) of u dit weer mag doen.
 • Hervatten dagelijkse bezigheden en activiteiten: advies is om het de eerste week rustig aan te doen en hierna de activiteiten rustig aan op te bouwen. U kunt nog vermoeid en kortademig zijn. De eerste maand niet zwaar tillen (> 5 kg) en geen zware lichamelijke arbeid uitvoeren.

Deze leefregels bespreken wij met u voor ontslag uit het ziekenhuis.

Meer informatie

De mitralisklep bevindt zich op de overgang van de linkerboezem naar de linkerkamer en bestaat uit twee klepbladen die nauw op elkaar aansluiten. Deze klep zorgt er voor dat bloed niet terug kan stromen van de kamer naar de boezem.  Wanneer de klep niet meer goed sluit door beschadiging, vergroeiing of verslapping kan er een lekkage ontstaan. Dit verschijnsel wordt mitralisklepinsufficiëntie genoemd.

De MitraClip bestaat uit een klein metalen klemmetje dat met kunststof is bekleed. Dit klemmetje grijpt de klepbladen van de mitralisklep en klemt deze aan elkaar. Dit zorgt ervoor dat de lekkage vermindert en de bloeddoorstroming verbeterd wordt.

Bij de MitraClip behandeling wordt gebruik gemaakt van een percutane techniek.  Percutaan wil zeggen dat de behandeling via een katheter door de lies plaatsvindt.

Er vindt dus geen openhartoperatie plaats. Dit betekent een sneller herstel en een kortere opname.

Deze behandeling mag alleen worden gedaan bij patiënten met een  ernstige lekkage van de mitralisklep waarbij een mitralisklepvervanging of reparatie met behulp van een openhartoperatie een hoog risico met zich mee brengt.

Doorsnede hart met een lekkende mitralisklep rechts in beeld

Doorsnede van het hart met rechts een lekkende mitralisklep

Plaatsing MitraClip

Plaatsing van de MitraClip

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Hartkatheterisatiekamer

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling hartkatheterisatiekamer.

Telefoonnummer: 088 75 561 67 De afdeling is bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet