Terug

Duurzaamheid

Duurzaamheid

In het UMC Utrecht werken we iedere dag aan het verbeteren van de gezondheid. We willen bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de generaties na ons. Onze positieve impact op gezondheid willen we vergroten door onze negatieve impact op het milieu en klimaat te verkleinen. Dit doen we door toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden, zowel in economisch en sociaal als in ecologisch opzicht.

In de periode tot 2025 wil het UMC Utrecht de CO2-uitstoot verlagen, bijdragen aan circulariteit en een gezonde omgeving creëren. We blijven ook inzetten op het vergroten van bewustwording, zodat duurzaam handelen vanzelfsprekend wordt bij alles wat we doen.

Duurzaamheid is verankerd in onze organisatiestrategie Connecting Worlds. Hiermee dragen we uit dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is in ieders werk: zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Ofwel: iedereen die in het UMC Utrecht werkt of studeert kan bijdragen aan verduurzaming.

Het duurzaamheidsbeleid is het kader voor de uitvoering van maatregelen, projecten en onderzoeken om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Met dit beleid geeft het UMC Utrecht invulling aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen, door 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld, geven aan hoe de wereld er in 2030 uit moet zien om van een ‘duurzame samenleving’ te spreken.

Bekijk NFU uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Lees het jaarverslag 2022 UMC Utrecht

Samenwerking uitklapper, klik om te openen

Duurzaam handelen gaat verder dan onze organisatie. Daarom werken we samen met anderen aan duurzame projecten, waarbij we kennis en ervaring delen. Zowel binnen de zorgketen, met het bedrijfsleven als in de regio. 

Enkele belangrijke initiatieven zijn:

 • Samenwerking op het Utrecht Science Park op het gebied van energietransitie en mobiliteit.
 • Samenwerking met de andere UMC's in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
 • Diverse contracten met leveranciers, waarbij leveranciers zich hebben gecommitteerd om een actieve bijdrage te leveren aan onze duurzaamheidsdoelen.
 • Samenwerking binnen de Strategische Alliantie tussen de universiteiten van Eindhoven, Wageningen, Utrecht en het UMC Utrecht (EWUU) die in 2020 is gestart.
 • Samenwerking op voeding vanuit de alliantie Voeding in de Zorg. In het project 'Goede Zorg Proef Je' is het UMC Utrecht voorhoede ziekenhuis. Dit betekent dat we versneld een gezond aanbod eten en drinken aan onze patiënten, bezoekers, collega’s en studenten bieden. Hiermee hebben we vervroegd - in plaats van 2030 - de doelen bereikt van het landelijk initiatief Goede Zorg Proef Je​, onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

CO2-uitstoot verlagen uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht wil de CO2 uitstoot verlagen, omdat CO2 bijdraagt aan klimaatverandering en klimaatverandering een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen nu en in de toekomst. In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in Nederland in 2030 55% minder CO2 moeten uitstoten en klimaatneutraal in 2050. Het UMC Utrecht sluit aan bij deze landelijke doelen en heeft een CO2 routekaart opgesteld waarin staat hoe UMC Utrecht gaat toewerken naar CO2 neutraal vastgoed.

De CO2 uitstoot van het UMC Utrecht is een optelsom van verschillende bronnen. De belangrijkste is het energiegebruik door en in de gebouwen, gevolgd door vervoersbewegingen van en naar het UMC Utrecht van medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers. In 2019 was de CO2 uitstoot 45.940 ton. In deze footprint is de CO2 emissies veroorzaakt door productie en transport van de in het UMC gebruikte producten niet meegenomen.

In 2022 bedroeg onze CO2-footprint in totaal 40.466 ton. De verdeling van CO2-uitstoot was als volgt:

Bekijk onderstaande afbeelding op groter formaat


Initiatieven

 • CO2 routekaart 
 • Mobiliteitsbeleid en vliegbeleid
 • Energiebesparing
 • Zonnepanelen
 • Groene Dialyse

Bijdragen aan circulariteit

Circulariteit is een van de vijf pijlers van de Green Deal duurzame zorg 3.0. Het UMC Utrecht heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050. We streven naar een meer circulaire bedrijfsvoering door verspilling te verminderen en hergebruik te stimuleren. Het UMC Utrecht koopt duurzaam in. Waar mogelijk kiezen we voor producten die gemaakt zijn van duurzame, hernieuwbare of secundaire grondstoffen en voor producten die gerepareerd, hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Tegelijk optimaliseren we onze afvalscheiding en breiden deze verder uit. We creëren synergie tussen inkoop enerzijds en afvalscheiding en recycling anderzijds.

Initiatieven

 • Afvalscheiding aan de bron
 • Verduurzamen disposables
 • Terugdringen verspilling: voedsel, medicijnen, textiel
 • Hergebruik medische apparatuur
 • Duurzaam circulair inkopen
 • Circulaire MRI
 • Afvalscheiding op de OK
 • Interne campagne Mokje Mee?

Gezonde omgeving creëren uitklapper, klik om te openen

​Met aanpassingen in onze gebouwen en de directe omgeving willen we van het UMC Utrecht een gezonde omgeving maken, waarin patiënten sneller herstellen en minder stress ervaren en waar medewerkers en studenten gezond en productief kunnen werken en studeren.

Initiatieven

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor meer informatie over duurzaamheid.

Celina Kroon, programmamanager duurzaamheid Email adres: greenoffice@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet