Terug

Psychiatrie

Psychiatrie

Zorgaanbod - aandachtsgebieden

De vakgroep psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum heeft twee aandachtsgebieden:

1. Psychose

  • eerste psychose
  • schizofrenie
  • bipolaire stoornissen
  • psychotische depressie

U kunt patiënten met psychotische klachten verwijzen naar de polikliniek psychose. Ook mensen met schizofrenie of stemmingsproblematiek kunnen hier terecht. Lees meer

2. Ontwikkelingsstoornissen

  • adhd
  • autisme spectrum stoornissen (ASS)
  • gedragsstoornissen (ODD, CD)
  • selectief mutisme

Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen kunt u verwijzen naar de polikliniek voor ontwikkelingsstoornissen. Lees meer

De informatie op deze pagina is gericht op professionals. U kunt ook de pagina voor patiënten bekijken.

Informatie voor patiënten

Hoogspecialistische zorg uitklapper, klik om te openen

Kenmerkend voor de afdeling psychiatrie zijn de korte wachtlijsten, de vele diagnostische mogelijkheden en de beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg bij co-morbide problematiek.

Ook hebben we een regionale functie voor acute gedwongen opnames; binnen 24 uur kunnen wij mensen met psychiatrische problemen opnemen.

Behandelingen uitklapper, klik om te openen

Voorbeelden van behandelingen die wij geven zijn:

Doel van de behandeling uitklapper, klik om te openen

Op basis van de behandelovereenkomst werken we samen met de patiënt en zijn of haar naasten aan vooraf afgesproken doelen. Tijdens de intensieve klinische behandeling ligt de nadruk op symptoombestrijding. Doel is herstel, stabilisatie en versterking van de zelfstandigheid van de patiënt. De behandelingen zijn toegesneden op de problematiek van de individuele patiënt: ‘op maat’. Toegepaste onderzoeken en interventies zijn uiteenlopend en creatief, maar bovenal 'evidence based'.

Zorgprogramma's uitklapper, klik om te openen

Voor verschillende psychiatrische problemen hebben we zorgprogramma’s ingericht. Binnen die programma’s werken gespecialiseerde teams aan diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek rond één thema.

Ziektebeelden uitklapper, klik om te openen

Hoe kunt u verwijzen? uitklapper, klik om te openen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte Toegangstijd

Regulier & second opinion

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aat@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Wachttijden en toegangstijden uitklapper, klik om te openen

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Psychose in beeld

Ontwikkelingsstoornissen in beeld

Verpleegafdeling

Polikliniek

Contactgegevens uitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie

Huispostnummer A 00.241

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

Aanmelden Nieuwsbrief Hersencentrum

Het UMC Utrecht Hersencentrum heeft een nieuwsbrief voor professionals: 'Hoofdlijnen'. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over alle ontwikkelingen van de afdeling Psychiatrie rondom ontwikkelingsstoornissen, psychose en acute en intensieve zorg.

Het UMC Utrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u het invult. Meer informatie.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.