Terug

Alles over prostaatkanker

Prostaatkanker: wat is het, oorzaken, symptomen en meer

Prostaatkanker komt vaak voor in Nederland, jaarlijks krijgen bijna 12.000 mannen prostaatkanker. De meeste prostaatkankerpatiënten zijn ouder dan 65 jaar. Wat is prostaatkanker? Hoe ontstaat het en wat zijn symptomen? Lees alles over deze aandoening en wanneer het belangrijk is om naar een arts te gaan.​ 

Wat is prostaatkanker? uitklapper, klik om te openen

Bij prostaatkanker zit er een kwaadaardig gezwel (een tumor) bij de klierbuisjes van de prostaat. 

De prostaat

De prostaat is een onderdeel van de geslachtsorganen van mannen. Het is een klier die ongeveer zo groot is als een walnoot. De prostaat ligt rond de urinebuis, onder de blaas. Klierbuisjes in de prostaat maken prostaatvocht aan dat wordt opgeslagen in de ‘zaadblaasjes’. Dit vocht wordt bij een zaadlozing aan het sperma toegevoegd. 

Bij prostaatkanker zit er een kwaadaardig gezwel (een tumor) bij de klierbuisjes van de prostaat. Kwaadaardigheid heeft de volgende kenmerken: 

 • De kankercellen kunnen door ander lichaamsweefsel heen groeien
 • De kanker kunnen zich door het lichaam verspreiden via bloedvaten en lymfebanen (uitzaaien). Als prostaatkanker zich uitzaait, is dat meestal naar de lymfeklieren van het bekken of naar de botten. 
video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Symptomen van prostaatkanker uitklapper, klik om te openen

Omdat prostaatkanker meestal heel langzaam groeit, kan het jaren duren voor u klachten krijgt. De klachten die u kunt krijgen zijn: 

 • Het gevoel dat u nodig of vaak moet plassen 
 • Moeite met plassen 
 • Bloed in de urine 

Plasklachten ontstaan meestal door een goedaardige vergroting van de prostaat. Dit is een normaal natuurlijk proces bij de meeste ouder wordende mannen. Als u plasklachten hebt, wil dat dus niet direct zeggen dat u prostaatkanker hebt.  

Soms komen de klachten pas nadat de prostaatkanker al is uitgezaaid. Bijvoorbeeld naar de: 

 • Botten: met pijn in het bekken, ribben of de wervels 
 • Hersenen: met hoofdpijn, verwardheid of epileptische aanvallen 

Als u dit soort klachten hebt, kunt u het beste eerst naar uw huisarts gaan. De huisarts beoordeelt uw klachten en als nodig wordt u doorwezen naar de juiste specialist.   

Oorzaken en risicofactoren van prostaatkanker uitklapper, klik om te openen

Iedere man kan prostaatkanker krijgen. Prostaatkanker komt vaak voor in Nederland, jaarlijks krijgen bijna 12.000 mannen prostaatkanker. De meeste prostaatkankerpatiënten zijn ouder dan 65 jaar. 

Hoe prostaatkanker ontstaat 

De oorzaak van prostaatkanker is onbekend. Zeker is dat het seksuele gedrag niets te maken heeft met het ontstaan van prostaatkanker. Bij 5 tot 10 procent van de patiënten speelt erfelijke aanleg een rol. 

Soorten prostaatkanker uitklapper, klik om te openen

Er zijn verschillende soorten prostaatkanker. De ene soort is agressiever dan de andere. Deze  agressiviteit van de prostaatkankercellen noemen we de gradering en duiden we aan met de Gleason-score. De Gleason-score wordt in een getal weergegeven van 6 tot en met 10.  Daarnaast wordt het ISUP-graderingssysteem gebruikt. Hierbij staat score 1 voor laaggradig prostaatkanker en 5 voor hooggradig prostaatkanker. 

Gradering prostaatkanker

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:Niet-uitgezaaide prostaatkanker​

Niet-uitgezaaide prostaatkanker is kanker die alleen in de prostaat zit. Deze prostaatkanker groeit meestal langzaam. U kunt vaak kiezen welke behandeling u wilt, bijvoorbeeld actief volgen: regelmatig laten controleren of de prostaatkanker gegroeid is. Uitwendige bestraling is een mogelijke behandeling als prostaatkanker niet is uitgezaaid. Ook kan de prostaat met een operatie verwijderd worden. Lees verder over de verschillende behandelingen.

Recidief (teruggekeerde) prostaatkanker ​ 

Bij zo'n 30 procent van de patiënten die aan prostaatkanker zijn geopereerd of bestraald komt de kanker terug. Dat heet een recidief of terugval. De kanker kan terugkomen in de prostaat, in weefsel rond de prostaat of bekken lymfeknopen, of elders in het lichaam. De behandeling hangt af van de omvang van het recidief (de uitgebreidheid van de tumor) en welke behandelingen er eerder zijn geweest. 

Beperkt uitgezaaide prostaatkanker​ 

Beperkt uitgezaaide prostaatkanker betekent dat de kankercellen al wel in het lichaam verspreid zijn maar alleen nog op enkele plekken groeit. 

Uitgezaaide prostaatkanker​ 

We spreken van uitgezaaide prostaatkanker wanneer de kankercellen zich door het lichaam verspreiden via bloedvaten en lymfebanen (uitzaaien). Als prostaatkanker zich uitzaait, is dat meestal naar de lymfeklieren van het bekken of naar de botten. Bij uitgezaaide prostaatkanker is genezing niet meer mogelijk. Het doel van de behandeling is om de ziekte te remmen en klachten te verminderen. De behandeling bestaat meestal uit hormonale therapie. Soms in combinatie met bestraling.  

Lees meer over behandelingen bij prostaatkanker

Kun je prostaatkanker voorkomen?​ uitklapper, klik om te openen

Er bestaan geen medicijnen die prostaatkanker kunnen voorkomen. We weten niet hoe prostaatkanker ontstaat. Zeker is dat het seksuele gedrag niks te maken heeft met het ontstaan van prostaatkanker.  

Wel weten we dat een gezonde leefstijl een beperkt gunstig effect heeft op het ontstaan van prostaatkanker, net als bij andere ziekten en aandoeningen. Ook is een gezond gewicht belangrijk voor minder risico op gevorderde prostaatkanker. Lees meer over gezond gewicht bij prostaatkanker op de website van de Prostaatkankerstichting.

Is prostaatkanker erfelijk?​ uitklapper, klik om te openen

Iedere man kan prostaatkanker krijgen. Prostaatkanker komt vaak voor in Nederland, jaarlijks krijgen bijna 12.000 mannen prostaatkanker. Bij 5 tot 10 procent van de patiënten speelt erfelijke aanleg een rol.  

Cijfers prostaatkanker​ uitklapper, klik om te openen

 • In Nederland krijgen jaarlijks bijna 12.000 mannen prostaatkanker 
 • De meeste prostaatkankerpatiënten zijn ouder dan 65 jaar 
 • Bij 5 tot 10 procent van de patiënten speelt erfelijke aanleg een rol 

Voor meer informatie zie 'de kankeratlas' van het Integraal Kankercentrum Nederland 

Leeftijd prostaatkanker​ 

De meeste prostaatkankerpatiënten in Nederland zijn ouder dan 65 jaar. 

Overlevingskansen prostaatkanker​ 

De overlevingskansen van prostaatkanker zijn dankzij wetenschappelijk onderzoek enorm verbeterd. We drukken de kans op genezing meestal uit in het aantal patiënten dat 5 jaar na de behandeling nog in leven is. Bij prostaatkanker dat ongeveer 80 procent. Dit is een gemiddelde: u kunt dit cijfer niet zonder meer naar uw eigen situatie vertalen. Als er geen uitzaaiingen zijn, is de overlevingskans hoger. Zijn er wel uitzaaiingen, dan is de overlevingskans lager. Uw vooruitzichten kunt u het beste met uw arts bespreken. 

Onderzoek prostaatkanker uitklapper, klik om te openen

Heeft u klachten die wijzen op prostaatkanker? Dan kan de huisarts of behandelend uroloog verschillende onderzoeken doen om de diagnose prostaatkanker uit te sluiten of vast te stellen: 


Bloedonderzoek bij prostaatkanker 

De huisarts kan uw bloed laten onderzoeken op stoffen die kenmerkend zijn voor prostaataandoeningen, bijvoorbeeld het PSA. 

Rectaal onderzoek

Bij een rectaal onderzoek brengt de uroloog een vinger via de anus naar de prostaat om te voelen naar afwijkingen. 

Uroflowmetrie en residumeting

Met een flow- en residumeting onderzoekt de huisarts of uroloog de wijze waarop u plast. 

Cystoscopie

Een cystoscopie is een kijkonderzoek van de blaas met een cystoscoop. 

Prostaat Symptoom Score (IPSS)  

Om de ernst van uw plasklachten vast te stellen, gebruikt de uroloog de vragenlijst Internationale Prostaat Symptoom Score (IPSS). 

Echografie van de prostaat 

Bij een echografie van de prostaat brengt de uroloog met geluidsgolven de prostaat en mogelijk de afwijking in beeld. 

MRI-scan van de prostaat  

Bij een MRI-scan wordt de prostaat heel nauwkeurig in beeld gebracht.

Een biopsie van de prostaat 

Bij een prostaatbiopsie neemt de uroloog onder plaatselijke verdoving wat weefsel af. 

PSMA PET/CT-onderzoek 

Met een PET/CT-scan met radioactieve vloeistof (Gallium-68 PSMA) kan de arts uw hele lichaam (meestal kruin tot en met de liezen) onderzoeken.

Botscan (skeletscintigrafie)  

Een botscan of skeletscintigrafie is een onderzoek waarbij het skelet in beeld wordt gebracht. Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar eventuele problemen van de botten. Om dit te beoordelen wordt een radioactieve stof toegediend, de stof wordt vooral in de botten opgenomen.

Lees meer over onderzoeken bij prostaatkanker

Gevolgen prostaatkanker uitklapper, klik om te openen

Wat de gevolgen zijn na de behandeling van prostaatkanker, is voor iedereen anders. Ongeveer een op de vijf mannen ervaren vermoeidheid, een op de tien problemen met geheugen en concentratie. Sommigen raken na conventionele behandelingen incontinent of houden erectieproblemen. De gevolgen van prostaatkanker hangen ook af van welke behandeling u gehad heeft.  

Bent u behandeld met de MR-Linac? Tijdens en na deze behandeling kunnen bijwerkingen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: vermoeidheid, plasklachten en een veranderd ontlastingspatroon. Op lange termijn kunnen het plas- en ontlastingspatroon veranderen. Ook kunt u bloed bij de urine of ontlasting hebben en kunnen erectiestoornissen ontstaan. De bijwerkingen nemen hoogstwaarschijnlijk in de eerste maand na de behandeling al af, omdat veel minder gezond weefsel wordt mee bestraald.

Is prostaatkanker te genezen?​ uitklapper, klik om te openen

De kans op genezing is niet voor elke patiënt hetzelfde. Belangrijk is het stadium waarin de tumor is als we hem ontdekken. 

We drukken de kans op genezing meestal uit in het aantal patiënten dat 5 jaar na de behandeling nog in leven is. Bij prostaatkanker dat ongeveer 80%. Dit is een gemiddelde: u kunt dit cijfer niet zonder meer naar uw eigen situatie vertalen. Als er geen uitzaaiingen zijn, is de overlevingskans hoger. Zijn er wel uitzaaiingen, dan is de overlevingskans lager. Uw vooruitzichten kunt u het beste met uw arts bespreken. 

Behandelen prostaatkanker​ uitklapper, klik om te openen

Prostaatkanker kunnen we op verschillende manieren behandelen. Welke behandeling voor u het beste is, wordt voor u persoonlijk beoordeeld door een team van medisch specialisten– en verpleegkundig specialisten.  

Belangrijke omstandigheden zijn:  

 • Het stadium van de ziekte;  
 • Uw conditie. 

In het UMC Utrecht werken we samen met u, als een team, aan de zorg die bij u past. Voor, tijdens en na de behandeling. We blijven hierover altijd met u in gesprek. Zodat we elkaar goed begrijpen, samen beslissen over de behandeling, en samen terugkijken om zorg voor u te verbeteren. Lees meer over Samen maakt het verschil 

Lees meer over de behandeling van prostaatkanker

Follow-up met curatieve intentie 

Nadat uw behandeling voor prostaatkanker is afgerond, blijft u onder controle bij uw behandelend uroloog. Dit noemen we ook wel follow-up. Lees verder over de follow-up

Patiëntenorganisatie prostaatkanker ​ uitklapper, klik om te openen

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. 


Veelgestelde vragen​ 

Wat is prostaatkanker?

Bij prostaatkanker zit er een kwaadaardig gezwel (een tumor) bij de klierbuisjes van de prostaat. Als prostaatkanker zich uitzaait, is dat meestal naar de lymfeklieren van het bekken of naar de botten.  

Hoe ontstaat prostaatkanker?

Hoe prostaatkanker ontstaat weten we niet. Zeker is dat het seksuele gedrag niets te maken heeft met het ontstaan van prostaatkanker. Bij 5 tot 10 procent van de patiënten speelt erfelijke aanleg een rol. 

Hoe kan ik prostaatkanker voorkomen?

Er bestaan geen medicijnen die u kunt gebruiken om prostaatkanker te voorkomen. Wel weten we dat een gezonde leefstijl een gunstige invloed heeft, net als bij andere ziekten en aandoeningen. Ook is een gezond gewicht belangrijk voor minder risico op gevorderde prostaatkanker.  

Wat zijn symptomen van prostaatkanker?

Omdat prostaatkanker meestal heel langzaam groeit, kan het jaren duren voor u klachten krijgt. De klachten die u kunt krijgen zijn: het gevoel dat u nodig of vaak moet plassen, moeite met plassen of bloed in de urine. Plasklachten ontstaan meestal door een goedaardige vergroting van de prostaat. Dit is een normaal natuurlijk proces bij de meeste ouder wordende mannen. Als u plasklachten hebt, wil dat dus niet direct zeggen dat u prostaatkanker hebt.   

Wat is active surveillance?

Active surveillance is de gebruikelijke medische term voor het actief volgen van prostaatkankerpatiënten, bij wie prostaatkanker zich traag ontwikkelt en nog geen behandeling nodig is. Samen met uw arts kunt u het ziektebeloop actief afwachten en volgen. U blijft dus wel onder controle bij uw uroloog.

Hoe kun je prostaatkanker behandelen?

Prostaatkanker kun je op verschillende manieren behandelen. Welke behandeling voor u het beste is, wordt samen met u persoonlijk beoordeeld door een team van medisch specialisten– en verpleegkundig specialisten. Belangrijke omstandigheden daarbij zijn het stadium van de ziekte en uw conditie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor MR-Linac behandeling?

U kunt in aanmerking komen voor MR-Linac behandeling, wanneer de prostaatkanker niet is uitgezaaid. Overleg altijd met uw behandelend arts.

Is prostaatkanker te genezen?

De kans op genezing is niet voor elke patiënt hetzelfde. Belangrijk is het stadium waarin de tumor is als we hem ontdekken. We drukken de kans op genezing meestal uit in het aantal patiënten dat 5 jaar na de behandeling nog in leven is. Bij prostaatkanker dat ongeveer 80 procent. Dit is een gemiddelde: u kunt dit cijfer niet zonder meer naar uw eigen situatie vertalen. Als er geen uitzaaiingen zijn, is de overlevingskans hoger. Zijn er wel uitzaaiingen, dan is de overlevingskans lager. Uw vooruitzichten kunt u het beste met uw arts bespreken. 

Hoe groot is de kans op genezing?

Met de MR-Linac kunnen we een hogere dosis bestraling geven aan de tumor. Met als resultaat betere tumorcontrole en uitstekende kans op genezing. Bespreek met uw arts of u in aanmerking komt voor behandeling middels de MR-Linac.

Is prostaatkanker erfelijk?

Jaarlijks krijgen bijna 12.000 mannen prostaatkanker. Bij 5 tot 10 procent van deze patiënten speelt erfelijke aanleg een rol.

Meer weten over onderzoek en diagnose bij prostaatkanker? uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen over uw onderzoek, diagnose of over uw afspraken? Neem dan contact op via Mijn UMC Utrecht (uw patiëntportaal) of via de polikliniek Radiotherapie

Op de website van Kanker.nl en de Prostaatkankerstichting vindt u veel informatie over prostaatkanker. Ook kunt u via deze stichting in contact komen met lotgenoten. 

Zie ook:

Alles over MR-Linac

Onderzoek en diagnose bij prostaatkanker

Behandeling van prostaatkanker

Leven met en na prostaatkanker

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet