Terug

Ziektebeelden

Ziektebeelden

A

 1. Aangeboren afwijkingen van de urinewegen
 2. Aangeboren afwijkingen van het aangezicht
 3. Aangeboren hartziekte (Atrioventriculair septumdefect)
 4. Aangeboren hartziekte (Atrium septum defect)
 5. Aangeboren hartziekte (Coarctatie van de aorta)
 6. Aangezichtstrauma (Trauma van het aangezicht)
 7. Ablatio retina (Netvliesloslating)
 8. Abnormale groei baarmoederslijmvlies (Endometriose)
 9. Acne
 10. Acromegalie
 11. Actinische keratosen
 12. Acute gewrichtsontsteking (Jicht)
 13. Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis)
 14. Aderverkalking (Slagaderverkalking)
 15. ADHD (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 16. Afgebroken tand of kies (Kleine aandoeningen in de mond)
 17. Afgesloten eileiders
 18. Afsluiting longslagader (Longembolie)
 19. Afweerstoornis (Immuundeficiënties)
 20. Afwijkingen van de speekselklieren
 21. Afwijkingen van het mondslijmvlies
 22. Afwijkingen van tand- en kaakstand
 23. Aids (HIV-infectie)
 24. AL amyloïdose
 25. ALL (Acute lymfatische leukemie)
 26. Allergie voor chromium
 27. Allergie voor composieten (Composietenallergie)
 28. Allergie voor conserveermiddelen
 29. Allergie voor corticosteroïden
 30. Allergie voor formaldehyde
 31. Allergie voor latex
 32. Allergie voor perubalsem
 33. Allergie voor primine
 34. Allergie voor PTBFF-hars
 35. Allergische rhinitis (Neuspassageklachten)
 36. ALS
 37. Alvleesklierkanker
 38. Alzheimer (Dementie)
 39. AML (Acute myeloïde leukemie)
 40. Aneurysma (Verwijde buikslagader)
 41. Aneurysma in het hoofd
 42. Angina pectoris
 43. Angio-oedeem
 44. Antiplasmine deficiëntie
 45. Aortaklepstenose (Aortaklepvernauwing)
 46. Aortaklepvernauwing
 47. Aortavernauwing (Coarctatie van de aorta)
 48. Aos (Aortaklepvernauwing)
 49. Aplastische anemie
 50. Aritmogene cardiomyopathie (ACM)
 51. Arteriitis temporalis
 52. Arterioveneuze malformatie (AVM)
 53. Artritis psoriatica
 54. Artrose
 55. ASD (Atrium septum defect)
 56. Astma
 57. Atherosclerose (Slagaderverkalking)
 58. Atrioventriculair septumdefect
 59. Atrium septum defect
 60. Autisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 61. Autosomaal recessieve overerving
 62. AVM (Arterioveneuze malformatie (AVM))
 63. AVSD (Atrioventriculair septumdefect)

C

 1. Cara (Astma)
 2. Cardiomyopathie
 3. Cardiomyopathie PhospholambanMutatie (PLN)
 4. Carotis aneurysma (Verwijding van de halsslagader)
 5. Cataract (Staar)
 6. Cathecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT)
 7. Caverneuze malformatie (cavernoom)
 8. Centrum voor hart- en vaatziekten
 9. Cerebrale parese
 10. Cerebrale sinustrombose
 11. Cervicale kanaalstenose
 12. Cervixcarcinoom (Baarmoederhalskanker)
 13. CF (Cystic fibrosis)
 14. Chalazion
 15. Chlamydia
 16. Chronische bronchitis (COPD)
 17. Chronische buikpijn
 18. Chronische granulomateuze ziekte
 19. Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)
 20. Chronische lymfatische leukemie
 21. Chronische myeloide leukemie (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 22. Chronische nierschade (Nierfalen)
 23. Chronische ontsteking neusbijholten
 24. Chronische oorontsteking
 25. Chronische voorhoofdsholteontsteking (Chronische ontsteking neusbijholten)
 26. Claudicatio intermittens (Perifeer vaatlijden)
 27. Clitoriskanker (Vulvakanker)
 28. CLL (Chronische lymfatische leukemie)
 29. CML (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 30. CMP (Cardiomyopathie)
 31. Coarctatie van de aorta
 32. Colitis ulcerosa
 33. Coloncarcinoom (Darmkanker)
 34. Common Variable Immunodeficiency Disorder (CVID)
 35. Composietenallergie
 36. Conchahypertrofie (Neuspassageklachten)
 37. Congenitale dyserythropoëtische anemie
 38. Conserveermiddelenallergie (Allergie voor conserveermiddelen)
 39. Constitutioneel eczeem
 40. COPD
 41. Cornea infecties (Hoornvliesinfecties)
 42. Coronaire vaatdysfunctie
 43. Corticosteroïdallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 44. Corticosteroïdenallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 45. Crohn (Ziekte van Crohn)
 46. CVA (Beroerte (CVA))
 47. CVID (Common Variable Immunodeficiency Disorder (CVID))
 48. Cyclusstoornis
 49. Cyclusstoornis (Polycysteus ovarium syndroom (PCOS))
 50. Cyste van de alvleesklier
 51. Cystic fibrosis

H

 1. Habituele abortus (Herhaalde miskraam)
 2. Hallucinaties
 3. Hallucinaties (Volwassenen- en ouderenpsychiatrie)
 4. Hart en vaatziekten (Centrum voor hart- en vaatziekten)
 5. Hartaanval (Hartinfarct)
 6. Hartfalen
 7. Hartinfarct
 8. Hartklepinsufficiëntie (Hartkleplijden)
 9. Hartkleplijden
 10. Hartklepstenose (Hartkleplijden)
 11. Hartkramp (Angina pectoris )
 12. Hartritmestoornis (Lange-QT-syndroom (LQTS))
 13. Hartritmestoornis (Ventrikelfibrilleren (VF))
 14. Hartritmestoornissen
 15. Hartspierziekte (Cardiomyopathie)
 16. Hartspierziekte (Zeldzame cardiomyopathie)
 17. Hartziekte (Endocarditis)
 18. Hartziekten (Non-compactie cardiomyopathie (NCCM))
 19. HELLP-syndroom (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 20. Hemofilie
 21. Hepatitis B
 22. Hepatitis C
 23. Hereditaire sferocytose, elliptocytose en pyropoikilocytose
 24. Herhaalde miskraam
 25. Hernia (Rughernia)
 26. Hersenabces
 27. Hersenbloeding (Beroerte (CVA))
 28. Herseninfarct (Beroerte (CVA))
 29. Hersenmetastase
 30. Hersentumor (Hypofysetumor)
 31. Hersentumor (Meningeoom)
 32. Hersentumor (glioom)
 33. Hersenvliesontsteking
 34. Het gebruik van pancreasenzymen bij Cystic Fibrosis
 35. het Loeys Dietz-syndroom (LDS)
 36. het WAGR syndroom
 37. Hevige menstruatie
 38. Hevige ongesteldheid (Hevige menstruatie)
 39. Hexokinase deficiëntie
 40. HIV-infectie
 41. Hodgkinlymfoom
 42. Hoge bloeddruk
 43. Hoge bloeddruk bij zwangerschap
 44. Hoge oogdruk (Glaucoom)
 45. Hoog cholesterol
 46. Hoog cholesterolgehalte in het bloed (Familiaire hypercholesterolemie (FH))
 47. Hooikoorts
 48. Hoornvliesdystrofie van Fuchs
 49. Hoornvliesinfecties
 50. Huidaandoeningen en -correcties van het aangezicht
 51. Huidkanker
 52. Huidkanker (Melanoom)
 53. Hypercholesterolemie (Hoog cholesterol)
 54. Hyperparathyreoïdie
 55. Hypertensie (Hoge bloeddruk)
 56. Hypertensie bij zwangerschap (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 57. Hyperthyreoïdie
 58. Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
 59. Hypofarynxkanker (Onderste-keelholtekanker)
 60. Hypofyseadenoom
 61. Hypofysetumor
 62. Hypopituitarisme
 63. Hypothyreoïdie
 64. Hypo-unawareness

Q

S

 1. SAB (Subarachnoïdale bloeding)
 2. Salpingitis (Eileiderontsteking)
 3. Sarcoïdose
 4. Sarcoïdose
 5. Sarcoïdose1580287
 6. Sarcomen (Kanker van de weke delen)
 7. Schaamlipkanker (Vulvakanker)
 8. Schaumann (Sarcoïdose)
 9. Schedelbasis gezwel
 10. Scheefstand van het neustussenschot (Neuspassageklachten)
 11. Scheve neus (Standsafwijking neus)
 12. Schildklierkanker
 13. Schildkliernodus
 14. Schildklierontsteking
 15. Schizofrenie
 16. Schizofrenie (Volwassenen- en ouderenpsychiatrie)
 17. Schoudergordelsyndroom (Thoracic Outlet Syndroom)
 18. Sclerodermie (Systemische sclerose)
 19. Selectief mutisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 20. Sepsis
 21. Septumdeviatie (Neuspassageklachten)
 22. Sideroblastaire anemie
 23. Sikkelcelziekte
 24. Single edit test Illness
 25. Sinusitis (Chronische ontsteking neusbijholten)
 26. Sjögren (Syndroom van Sjögren)
 27. Slagaderverkalking
 28. SLE
 29. Slechthorend en slechtziend (Doofblindheid)
 30. Slokdarmkanker
 31. SMA
 32. SOA (Gonorroe)
 33. Specifieke antistofdeficiëntie (SADNI)
 34. Speekselklierkanker
 35. Spierreuma
 36. Spierziekten
 37. Spierziekten op kinderleeftijd
 38. Spina bifida
 39. Spina bifida 3e en 4e wervel
 40. Spina bifida 4e en 5e wervel
 41. Spina bifida boven de tweede lumbale wervel
 42. Spina bifida heiligbeen
 43. Spinale musculaire atrofie (SMA)
 44. Spinale tumoren (Tumoren in de wervelkolom)
 45. Springers knie (Jumpers knee)
 46. Staar
 47. Standsafwijking neus
 48. Standsafwijkingen van de kaak (Afwijkingen van tand- en kaakstand)
 49. Stemmen horen (Hallucinaties)
 50. Stemmen horen
 51. Stemmenpoli (Stemmen horen)
 52. Stemproblemen
 53. Stress
 54. Stress (Volwassenen- en ouderenpsychiatrie)
 55. Strottenhoofdkanker
 56. Structurele epilepsie
 57. Struma
 58. Subarachnoïdale bloeding
 59. Subduraal hematoom
 60. Suikerziekte (Diabetes)
 61. Suikerziekte en cystic fibrosis (Diabetes en cystic fibrosis)
 62. Syfilis
 63. Syndroom van Cushing
 64. Syndroom van Sjögren
 65. Systemische amyloïdose (AL amyloïdose)
 66. Systemische lupus (SLE)
 67. Systemische sclerose
 68. Systolisch hartfalen (Hartfalen)

Y

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet