Terug

Ziektebeelden

Ziektebeelden

A

 1. Aangeboren afwijkingen van de urinewegen
 2. Aangeboren afwijkingen van het aangezicht
 3. Aangeboren hartziekte (Atrioventriculair septumdefect)
 4. Aangeboren hartziekte (Atrium septum defect)
 5. Aangeboren hartziekte (Coarctatie van de aorta)
 6. Aangezichtstrauma (Trauma van het aangezicht)
 7. Ablatio retina (Netvliesloslating)
 8. Abnormale groei baarmoederslijmvlies (Endometriose)
 9. Acne
 10. Acromegalie
 11. Actinische keratosen
 12. Acute gewrichtsontsteking (Jicht)
 13. Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis)
 14. Aderverkalking (Slagaderverkalking)
 15. ADHD (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 16. Afgebroken tand of kies (Kleine aandoeningen in de mond)
 17. Afsluiting longslagader (Longembolie)
 18. Afweerstoornis (Immuundeficiënties)
 19. Afwijkingen van de speekselklieren
 20. Afwijkingen van het mondslijmvlies
 21. Afwijkingen van tand- en kaakstand
 22. Aids (HIV-infectie)
 23. AL amyloïdose
 24. ALL (Acute lymfatische leukemie)
 25. Allergie voor chromium
 26. Allergie voor composieten (Composietenallergie)
 27. Allergie voor conserveermiddelen
 28. Allergie voor corticosteroïden
 29. Allergie voor formaldehyde
 30. Allergie voor latex
 31. Allergie voor perubalsem
 32. Allergie voor primine
 33. Allergie voor PTBFF-hars
 34. Allergische rhinitis (Neuspassageklachten)
 35. ALS
 36. Alvleesklierkanker
 37. Alzheimer (Dementie)
 38. AML (Acute myeloïde leukemie)
 39. Aneurysma (Verwijde buikslagader)
 40. Aneurysma in het hoofd
 41. Angina pectoris
 42. Angio-oedeem
 43. Antiplasmine deficiëntie
 44. Aortaklepstenose (Aortaklepvernauwing)
 45. Aortaklepvernauwing
 46. Aortavernauwing (Coarctatie van de aorta)
 47. Aos (Aortaklepvernauwing)
 48. Aplastische anemie
 49. Aritmogene cardiomyopathie (ACM)
 50. Arteriitis temporalis
 51. Arterio-veneuze malformatie
 52. Artritis psoriatica
 53. Artrose
 54. ASD (Atrium septum defect)
 55. Astma
 56. Atherosclerose (Slagaderverkalking)
 57. Atrioventriculair septumdefect
 58. Atrium septum defect
 59. Autisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 60. AVM (Arterio-veneuze malformatie)
 61. AVSD (Atrioventriculair septumdefect)

C

 1. Cara (Astma)
 2. Cardiomyopathie
 3. Cardiomyopathie PhospholambanMutatie (PLN)
 4. Carotis aneurysma (Verwijding van de halsslagader)
 5. Cataract (Staar)
 6. Cathecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT)
 7. Cavernoom
 8. Centrum voor hart- en vaatziekten
 9. Cerebrale parese
 10. Cerebrale sinustrombose
 11. Cervicale kanaalstenose
 12. Cervixcarcinoom (Baarmoederhalskanker)
 13. CF (Cystic fibrosis)
 14. Chalazion
 15. Chlamydia
 16. Chronische bronchitis (COPD)
 17. Chronische buikpijn
 18. Chronische granulomateuze ziekte
 19. Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)
 20. Chronische lymfatische leukemie
 21. Chronische myeloide leukemie (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 22. Chronische nierschade (Nierfalen)
 23. Chronische ontsteking neusbijholten
 24. Chronische oorontsteking
 25. Chronische voorhoofdsholteontsteking (Chronische ontsteking neusbijholten)
 26. Claudicatio intermittens (Perifeer vaatlijden)
 27. Clitoriskanker (Vulvakanker)
 28. CLL (Chronische lymfatische leukemie)
 29. CML (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 30. CMP (Cardiomyopathie)
 31. Coarctatie van de aorta
 32. Colitis ulcerosa
 33. Coloncarcinoom (Darmkanker)
 34. Common Variable Immunodeficiency Disorder (CVID)
 35. Composietenallergie
 36. Conchahypertrofie (Neuspassageklachten)
 37. Congenitale dyserythropoëtische anemie
 38. Conserveermiddelenallergie (Allergie voor conserveermiddelen)
 39. Constitutioneel eczeem
 40. COPD
 41. Cornea infecties (Hoornvliesinfecties)
 42. Coronaire vaatdysfunctie
 43. Corticosteroïdallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 44. Corticosteroïdenallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 45. Crohn (Ziekte van Crohn)
 46. CVA (Beroerte (CVA))
 47. Cyclusstoornis (Polycysteus ovarium syndroom (PCOS))
 48. Cyste van de alvleesklier
 49. Cystic fibrosis

H

 1. Habituele abortus (Herhaalde miskraam)
 2. Hallucinaties
 3. Hallucinaties (Volwassenpsychiatrie)
 4. Hart en vaatziekten (Centrum voor hart- en vaatziekten)
 5. Hartaanval (Hartinfarct)
 6. Hartfalen
 7. Hartinfarct
 8. Hartklepinsufficiëntie (Hartkleplijden)
 9. Hartkleplijden
 10. Hartklepstenose (Hartkleplijden)
 11. Hartkramp (Angina pectoris )
 12. Hartritmestoornis (Lange-QT-syndroom (LQTS))
 13. Hartritmestoornis (Ventrikelfibrilleren (VF))
 14. Hartritmestoornissen
 15. Hartspierziekte (Cardiomyopathie)
 16. Hartspierziekte (Zeldzame cardiomyopathie)
 17. Hartziekte (Endocarditis)
 18. Hartziekten (Non-compactie cardiomyopathie (NCCM))
 19. HELLP-syndroom (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 20. Hemofilie
 21. Hepatitis B
 22. Hepatitis C
 23. Hereditair angio-oedeem
 24. Hereditaire sferocytose, elliptocytose en pyropoikilocytose
 25. Herhaalde miskraam
 26. Hernia (Rughernia)
 27. Hersenabces
 28. Hersenbloeding (Beroerte (CVA))
 29. Herseninfarct (Beroerte (CVA))
 30. Hersenmetastase
 31. Hersentumor (Hypofysetumor)
 32. Hersentumor (Meningeoom)
 33. Hersentumor (glioom)
 34. Hersenvliesontsteking
 35. Het gebruik van pancreasenzymen bij Cystic Fibrosis
 36. het Loeys Dietz-syndroom (LDS)
 37. het WAGR syndroom
 38. Hevige menstruatie
 39. Hevige ongesteldheid (Hevige menstruatie)
 40. Hexokinase deficiëntie
 41. HIV-infectie
 42. Hodgkinlymfoom
 43. Hoge bloeddruk
 44. Hoge bloeddruk bij zwangerschap
 45. Hoge oogdruk (Glaucoom)
 46. Hoog cholesterol
 47. Hoog cholesterolgehalte in het bloed (Familiaire hypercholesterolemie (FH))
 48. Hooikoorts
 49. Hoornvliesdystrofie van Fuchs
 50. Hoornvliesinfecties
 51. Hoornvliesverdunning (Keratoconus)
 52. Hoornvliesvervorming (Keratoconus)
 53. Huidaandoeningen en -correcties van het aangezicht
 54. Huidkanker
 55. Huidkanker (Melanoom)
 56. Hypercholesterolemie (Hoog cholesterol)
 57. Hyperparathyreoïdie
 58. Hypertensie (Hoge bloeddruk)
 59. Hypertensie bij zwangerschap (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 60. Hyperthyreoïdie
 61. Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
 62. Hypofarynxkanker (Onderste-keelholtekanker)
 63. Hypofyseadenoom
 64. Hypofysetumor
 65. Hypopituitarisme
 66. Hypothyreoïdie
 67. Hypo-unawareness

Q

S

 1. SAB (Subarachnoïdale bloeding)
 2. Salpingitis (Eileiderontsteking)
 3. Sarcoïdose
 4. Sarcoïdose
 5. Sarcoïdose
 6. Sarcoïdose1580287
 7. Sarcomen (Kanker van de weke delen)
 8. Schaamlipkanker (Vulvakanker)
 9. Schaumann (Sarcoïdose)
 10. Schedelbasis gezwel
 11. Scheefstand van het neustussenschot (Neuspassageklachten)
 12. Scheve neus (Standsafwijking neus)
 13. Schildklierkanker
 14. Schildkliernodus
 15. Schildklierontsteking
 16. Schizofrenie
 17. Schizofrenie (Volwassenpsychiatrie)
 18. Schoudergordelsyndroom (Thoracic Outlet Syndroom)
 19. Sclerodermie (Systemische sclerose)
 20. Selectief mutisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 21. Sepsis
 22. Septumdeviatie (Neuspassageklachten)
 23. Sideroblastaire anemie
 24. Sikkelcelziekte
 25. Single edit test Illness
 26. Sinusitis (Chronische ontsteking neusbijholten)
 27. Sjögren (Syndroom van Sjögren)
 28. Slagaderverkalking
 29. SLE
 30. Slechthorend en slechtziend (Doofblindheid)
 31. Slokdarmkanker
 32. SMA
 33. SOA (Gonorroe)
 34. Specifieke antistofdeficiëntie (SADNI)
 35. Speekselklierkanker
 36. Spierreuma
 37. Spierziekten
 38. Spierziekten op kinderleeftijd
 39. Spina bifida
 40. Spina bifida 3e en 4e wervel
 41. Spina bifida 4e en 5e wervel
 42. Spina bifida boven de tweede lumbale wervel
 43. Spina bifida heiligbeen
 44. Spinale musculaire atrofie (SMA)
 45. Spinale tumoren (Tumoren in de wervelkolom)
 46. Springers knie (Jumpers knee)
 47. Staar
 48. Standsafwijking neus
 49. Standsafwijkingen van de kaak (Afwijkingen van tand- en kaakstand)
 50. Stemmen horen (Hallucinaties)
 51. Stemmen horen
 52. Stemmen horen (kinderen en jeugd)
 53. Stemmenpoli (Stemmen horen)
 54. Stemproblemen
 55. Stress
 56. Stress (Volwassenpsychiatrie)
 57. Strottenhoofdkanker
 58. Structurele epilepsie
 59. Struma
 60. Subarachnoïdale bloeding
 61. Subduraal hematoom
 62. Suikerziekte (Diabetes)
 63. Suikerziekte en cystic fibrosis (Diabetes en cystic fibrosis)
 64. Syfilis
 65. Syndroom van Cushing
 66. Syndroom van Sjögren
 67. Systemische amyloïdose (AL amyloïdose)
 68. Systemische lupus (SLE)
 69. Systemische sclerose
 70. Systolisch hartfalen (Hartfalen)

Y

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet